Kto przejmie Ogród Dendrologiczny w Przelewicach? Są dwie oferty

Propozycja przejęcia przez samorząd województwa kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach była tematem spotkania radnych województwa i radnych gminy, które odbyło się w środę w siedzibie zachodniopomorskiego sejmiku.

Zarząd województwa chce, by ten ważny dla turystyki i dziedzictwa kulturowego regionu obiekt pozostał w gestii samorządu i mógł jak najlepiej służyć jego mieszkańcom.

Samorząd województwa obiecuje wyższą rangę i nowe inwestycje

To nie jest pierwsza próba przejęcia ogrodu przez samorząd województwa. Oferta została złożona wójtowi Gminy Przelewice już w 2017 roku, po tym jak zasygnalizował on problemy z utrzymaniem i zagospodarowaniem zabytkowych obiektów z powodu braku wystarczających środków. Rozpoczęto wtedy analizy formalno-prawne, które miały określić, w jaki sposób ma wyglądać cały proces.

Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko zaplanować środki na utrzymanie ośrodka w Przelewicach, ale także na nowe inwestycje. Wśród nowych pomysłów są m.in. utworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży czy muzeum wsi Pomorza Zachodniego.

Przedstawiona wczoraj oferta przejęcia ogrodu ma gwarantować samorządowi Przelewic współpracę na rzecz dalszego rozwój arboretum oraz stabilizację finansową kompleksu. Budżet gminy ma zostać odciążony, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mieszkańcom dostępu do ogrodu na dotychczasowych zasadach.

Trudnościom gminy w utrzymaniu obiektu możemy wspólnie zaradzić tu na niwie lokalnej i na pewno spojrzeć z naszej perspektywy lepiej niż z pozycji Warszawy, bo jak wiemy, są plany, aby kompleks przejął resort rolnictwa – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – W propozycji z jaką wyszliśmy chcemy nadać Przelewicom wyższą rangę, bo drzemie tu ogromny potencjał.

Ogród Dendrologiczny Przelewice przejęcie oferty
Środowe spotkanie w sejmiku województwa zachodniopomorskiego Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Co zawiera oferta samorządu województwa?

Podczas wczorajszego spotkania została przedstawiona wstępna koncepcja wykorzystania potencjału Ogrodu Dendrologicznego w ramach Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich, które m.in. dzięki środkom unijnym mogłoby służyć jako centrum edukacyjne, konferencyjne, targowe, muzeum, zespół folwarczny, a także szkółka drzew i krzewów. Radni zapoznali się z harmonogramem dalszych działań, który uwzględnia m.in. podpisanie listu intencyjnego, inwentaryzację majątku, doprecyzowanie koncepcji dalszego funkcjonowania kompleksu, podjęcie uchwał o współpracy oraz przejęcie obiektu.

– Jestem głęboko przekonany w sens tego rozwiązania, bo kompleks to perła przyrodnicza regionu. To piękno warto z tego miejsca wydobyć. Angażując wsparcie, także to unijne, można stworzyć punkty targowe, może mały hotelik. Warto stworzyć w obiekcie centrum dedykowane zachodniopomorskiej wsi czy edukacji ekologicznej – powiedział wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Radni PiS chcą przejęcia przez resort rolnictwa

Radni sejmiku województwa z PiS są przeciwni przejęciu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach przez samorząd i nie kryją oburzenia działaniami marszałka.

„Tylko Ministerstwo Rolnictwa w oparciu o Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest w stanie zapewnić stabilne funkcjonowanie i rozwój tego Ogrodu” – napisała na swoim profilu na Facebooku Małgorzata Jacyna-Witt. Radna zwróciła się także z prośbą do marszałka Olgierda Geblewicza, by „nie zachowywał się jak POdpalacz, polewający pożar benzyną, ale wspierał tak znakomite inicjatywy”.

O tym, która oferta jest korzystniejsza dla mieszkańców, zdecydują radni gminy Przelewice. Ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

O Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach o powierzchni 30 ha to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Tysiące turystów przyciąga bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata. W odbudowanym w 2006 r. XIX-wiecznym pałacu mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Należący do gminy Przelewice obiekt od 1976 roku jest wpisany do rejestru zabytków.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl