141 milionów euro na poprawę dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu

4 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

W wydarzeniu uczestniczyli: wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, poseł Artur Szałabawka, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski, wojewoda Krzysztof Kozłowski, wiceprezydent Szczecina Marcin Pawlicki i prezes Portów Szczecin-Świnoujście Dariusz Słaboszewski.

Ta inwestycja jest kamieniem milowym – kolejnym krokiem dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć wolumen przeładunków w naszych portach na Pomorzu Zachodnim – powiedział wojewoda Krzysztof Kozłowski.

Projekt o wartości ponad 141 milionów euro zostanie dofinansowany ze środków Programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) kwotą prawie 120 milionów euro. Obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Świnoujście i stacji Szczecin Port Centralny oraz odcinków z grupy terminala kontenerowego Ostrów Grabowski.

Głównymi celami inwestycji są: likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii kolejowych, skrócenie czasu transportu ładunków i zapewnienie jak najwyższej punktualności realizowanych kolejowych połączeń towarowych.

Dzięki planowanym zmianom nastąpi znaczący wzrost jakości oferowanych usług oraz podniesienie konkurencyjności Zespołu Portowego Szczecin i Świnoujście na rynku usług morskich.

Umowę popisali: dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel i członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Włodzimierz Żmuda.

Zakres prac w porcie w Szczecinie obejmuje:

  • budowę wiaduktu nad ulicą Gdańską,
  • przebudowa mostu kolejowego nad rzeką Parnicą,
  • elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego (skrócenie czasu przejazdu pociągu nawet o 2 godz.),
  • modernizację układu kolejowego w rejonie Parku Wrocławskiego (tory, urządzenia sterowania ruchem kolejowym) i terminalu kontenerowego w sposób umożliwiający bezpośredni wjazd i wyjazd trakcją elektryczną,
  • modernizację torów kolejowych pomiędzy stacją Szczecin Port Centralny, a nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie (SpA, SpB i SpC).

Zakres prac w porcie w Świnoujściu obejmuje:

  • dobudowę drugiego toru szlakowego na odcinku ok. 1,5 km, między stacjami Świnoujście SiA – Świnoujście SiB, w celu zwiększenia zdolności przepustowej między stacją osobową i towarową,
  • poprawę stanu infrastruktury kolejowej w rejonie stacji towarowej Świnoujście SIB (m.in. modernizacja układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym), w celu skrócenia czasu obsługi wagonów kolejowych,
  • budowę torów zdawczo odbiorczych na terenie TPŚ.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie