Niemal co czwarty pracodawca z Pomorza Zachodniego planuje zwiększyć zatrudnienie w trzecim kwartale bieżącego roku. Obecnie w regionie notowane jest najniższe w historii bezrobocie, które w czerwcu 2017 r. wyniosło ok. 9,3%.

Gromadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informacje z Powiatowych Urzędów Pracy wskazują, że liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2017 roku wyniosła 56 049 osób. Liczba zarejestrowanych zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 2995 osób (5,1%), a w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku o 10 634 osoby (15,9%). W minionym miesiącu pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 8 105 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 142 miejsc zgłoszonych miesiąc wcześniej i 8 266 miejsc w czerwcu 2016 r. Bezrobocie w regionie jest obecnie na najniższym poziomie od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego.

Sezonowe spadki liczby bezrobotnych powinny być notowane również w kolejnych miesiącach, aż do jesieni. W przeprowadzonym niedawno przez WUP badaniu dotyczącym prognozowanego zatrudnienia, 23% firm zadeklarowało chęć zaoferowania pracy nowym osobom, a 8% zapowiadało zwolnienia. Zgodnie z tymi wynikami, prognozę zatrudnienia netto oszacowano na 15% (przepytano 274 podmiotów gospodarczych).

Przedsiębiorcy przewidują, że zwiększy się zapotrzebowanie na techników, specjalistów, robotników przemysłowych, rzemieślników i operatorów maszyn. Spada zainteresowanie usługami pracowników biurowych, usług i sprzedawców. Najbardziej optymistycznie na najbliższe miesiące patrzą branże: produkcyjna, transportowa, informatyczna oraz zdrowotna. Zwolnienia zapowiadane są w instytucjach publicznych, handlu, oświacie czy rolnictwie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego