Dworzec Górny przesunięty na listę projektów rezerwowych

15:19

Zaktualizowana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako priorytetowe uznaje projekty związane z budową inwestycji tramwajowych.

Zmiana dotyczyć będzie w głównej mierze modernizacji ul. Kolumba, która jest realizowana w ramach dużego projektu modernizacji i budowy torowisk. Wprowadzenie zmiany oznacza, że projekt Dworzec Górny (kolejowo-autobusowy) zostanie przesunięty na listę projektów rezerwowych.

– Przesunięcie środków nie oznacza rezygnacji miasta z budowy dworca autobusowego, jednak w zakresie realizacji miejskich inwestycji kierujemy się w tej materii priorytetami. W tej chwili ważniejszym celem z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców jest zmodernizowanie ul. Kolumba. Temu celowi służyć będą środki, które w ramach tego przesunięcia uda się pozyskać. – mówi Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Szczecina ds. inwestycji.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Zobacz również:

https://infoludek.pl/komunikacja/dworzec-gorny-w-szczecinie-w-2020-roku/