Potencjał naukowy US doceniony. Uczelnia uzyskała dofinansowanie na dwa projekty

Uniwersytet Szczeciński uzyskał dofinansowanie na oba złożone projekty w ramach programu RID na łączną kwotę ponad 28 mln zł.

Uczelnia startowała we wszystkich obszarach programu dopuszczonych w naszym regionie i jako jedyna uczelnia w województwie zachodniopomorskim i jedna z trzech w Polsce, otrzymała dofinansowanie we wszystkich zgłaszanych projektach.

Wygrane projekty to:

Projekt pn. „Umocnienie potencjału naukowego na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego”, realizowany przez Instytuty Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w dziedzinie nauki społeczne i dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz gospodarki przestrzennej i geografii społeczno- ekonomicznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 400 000,00 zł.

Projekt, którego głównym celem jest umocnienie potencjału naukowego na rzecz wspierania odpowiedzialnego rozwoju regionu oraz wybranych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, stanowi odpowiedź na te potrzeby. Poprzez promowanie rezultatów badań, internacjonalizację działań naukowych oraz zwiększenie innowacyjności i praktyczności, projekt ma na celu współtworzenie przyszłości regionu, opartej na istotnym podłożu wiedzy naukowej. Z punktu widzenia specyfiki Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania i uprawianych przez niego dyscyplin naukowych, szczególnie istotne jest wsparcie województwa zachodniopomorskiego w następujących inteligentnych specjalizacjach: „Turystyka i jakość życia”, „Niebieska gospodarka i zielony transport”, „Technologie i usługi przyszłości”.

Projekt „Zwiększenie potencjału, jakości oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych” realizowany w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku oraz w Instytucie Biologii. Wiodąca dziedzina i dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki o Ziemi i środowisku. Dodatkowa dziedzina i dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot: nauki ścisłe przyrodnicze/nauki biologiczne. Kwota finansowania projektu wynosi 14 160 000,00 zł.

Strategicznym celem projektu jest osiągnięcie w ciągu najbliższych 4 lat możliwie najwyższego poziomu badań naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie nauk przyrodniczych. Wiąże się to z potrzebą zwiększenia potencjału badawczego obu instytutów oraz jakości badań przyrodniczych – zarówno środowiskowych jak i laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych oraz rozszerzenia współpracy międzynarodowej.

Uzyskane dofinansowanie na projekty potwierdza duży potencjał naukowy Uniwersytetu, a także stwarza ogromne możliwości dalszego dynamicznego rozwoju nauki w naszej Uczelni. Raz jeszcze okazało się w Uniwersytecie Szczecińskim badania naukowe prowadzone są na najwyższym poziomie – podkreśla prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

„Regionalna inicjatywa doskonałości”

Ministerstwo informuje, że celem programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym regionie ogłaszany jest konkurs w ramach programu. Uczelnie akademickie w sposób zrównoważony traktują misję dydaktyczną i badawczą. Przez prowadzenie badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, stanowią swoiste centra innowacji, wiedzy i kompetencji w regionach i często decydują o ich potencjałach rozwojowych. Rolą tych uczelni jest m.in. kształcenie wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej.

W roku 2019 rozpoczęła się pilotażowa edycja programu RID, która skończyła się w grudniu 2023 roku. Od 1 sierpnia do 1 września 2023 roku trwał nabór do pierwszej edycji programu RID, której realizacja rozpocznie się w 2024 roku i skończy się w 2027 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl