Umowa pełniącego swoją funkcję od 1994 roku dyrektora Teatru Polskiego została przedłużona o kolejne pięć lat.

11 lipca br. Adam Opatowicz otrzymał nominację z rąk marszałka Olgierda Geblewicza.

Obecna umowa dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie wygasa z końcem sierpnia br. Nowa umowa obowiązywać będzie w okresie 1 września 2017 – 31 sierpnia 2022 r.

Marszałek skorzystał z możliwości powołania tej samej osoby na stanowisko dyrektora instytucji na kolejny okres, po uzyskaniu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń, a rozwiązanie zyskało też poparcie związków zawodowych działających w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Adam Opatowicz przez lata swojej pracy w Teatrze Polskim dał się poznać jako sprawny organizator wydarzeń kulturalnych i administrator zabytkowego obiektu, a także jako osoba dbająca o wysoki poziom artystyczny instytucji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego