Miasto znajdzie pieniądze na jedno z najstarszych kin na świecie?

Kino Pionier po wakacjach wznowiło działalność, ale jego losy wciąż jeszcze są niepewne. W nowym projekcie zmian w budżecie Szczecina znalazł się zapis dotyczący tej wiekowej placówki.

Na początku roku miasto obiegła informacja, że dotychczasowy właściciel kin Pionier zamierza przejść na emeryturę i chce sprzedać kino. Od początku mówił, że chciałby, żeby to miasto przejęło kino i utrzymało jego dotychczasową działalność. Niestety problemem były pieniądze: miasto nie dysponowało odpowiednimi środkami na zakup kina. Do właściciela kina zgłaszali się tez prywatni inwestorzy, jednak istniały obawy, że nie utrzymają dotychczasowej działalności.

W sprawie kina pisali interpelacje radni miejscy. Wszyscy zgodnie apelowali by Miasto zainteresowało się przejęciem jednej z wizytówek kulturalnych i turystycznych Szczecina.

Projekt uchwały – nowelizacji do budżetu miasta

Otóż z przygotowanego projektu uchwały wynika, że Miasto chce przeznaczyć 2 000 000 złotych na Kino Pionier. W uzasadnieniu czytamy:

Nowe zadanie. Nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego nr 2/U2 wraz z udziałem w prawie własności działek nr 78, 2/20, 2/21 z obr. 1041 oraz urządzeń i elementów wyposażenia.

Czy ta zmiana zostanie zaaprobowana? O tym przekonamy się po sesji Rady Miasta, która ma się odbyć 17 października 2023 roku.

Obecnie trwają kolejne rozmowy z właścicielami Kina dotyczące takiego rozwiązania. Zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami są one prowadzone w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, ale i również poufności. Oznacza to, że o kolejnych podejmowanych działaniach będziemy informować wtedy, gdy tylko będzie to możliwe. – poinformowało Miasto.

To nie pierwsze kroki Miasta, które mają zapobiec ewentualnej likwidacji tego wyjątkowego kina. Wcześniej, w celu zabezpieczenia Pioniera, władze miasta postanowiły przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie. Dokument, o którego powstaniu zadecydowano podczas majowego posiedzenia Rady Miasta, ma charakter ochronny. Oznacza to, że jego zadaniem jest nie tylko ustalenie sposobu zabudowy i zagospodarowania tego terenu, ale również wskazanie, że pod adresem kina ma znaleźć się obiekt kultury. Dodatkowo celem uchwalonego planu jest również stworzenie warunków planistycznych do ochrony fragmentu XIX-wiecznego układu przestrzennego Śródmieścia.

Zobacz także:

Komisja ds. Kultury i Promocji: „Kino Pionier musi przetrwać”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl