Najważniejsze informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu i Senatu. Tego samego dnia odbywa się również Referendum Ogólnokrajowe. Dowiedz się gdzie i jak zagłosować w tegorocznych wyborach.

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Głosowanie w obwodach odrębnych utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych może zostać zakończone najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców w danym obwodzie oddadzą swój głos.

Gdzie głosować?

Listę obwodowych komisji wyborczych wraz z wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie komisji na podstawie adresu znajdziesz TUTAJ.

W lokalu wyborczym, osoba znajdująca się w spisie wyborców (konieczny jest dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport) albo osoba, która przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, otrzyma trzy karty do głosowania:

  • w wyborach do Sejmu,
  • w wyborach do Senatu,
  • w referendum ogólnokrajowym

Odbiór kart do głosowania potwierdza się podpisem w spisie wyborców. Wyborca może odmówić pobrania karty do głosowania w referendum, a komisja ma obowiązek odnotować ten fakt w spisie wyborców, wpisując „bez referendum” (wyborca nie może spotkać się z odmową sporządzenia adnotacji). Odnotowaniu podlega również decyzja wyborcy o nieuczestniczeniu w wyborach parlamentarnych. Odpowiednia adnotacja powinna być przy tym sporządzona w obecności wyborcy, bezpośrednio po odebraniu przez niego kart do głosowania, w którym zdecydował się wziąć udział.

Jeśli wyborca potwierdził odbiór kart do głosowania, odebrał karty i oddalił się od komisji, a następnie postanowił zwrócić kartę np. do referendum – komisja bezwzględnie odmówi jej przyjęcia. Gdyby wyborca, mimo wszystko, pozostawił kartę lub karty w lokalu wyborczym, komisja nie jest uprawniona do wrzucenia jej do urny wyborczej. W  takim przypadku, oddanej karty do głosowania nie uwzględnia się w obliczeniach. Oddaną kartę  należy zapakować w odrębny pakiet, opieczętować go i opisać.

Na kogo zagłosować?

Wiele osób ciągle jeszcze nie wie na kogo zagłosować. Aby oddać świadomy głos, można wypełnić test Latarnika Wyborczego (dowiesz się, do poglądów której partii jest ci najbliżej) oraz test Mam Prawo Wiedzieć na mamprawowiedziec.pl (pokazuje zgodność z poglądami poszczególnych komitetów).

A listę kandydatów wg okręgów wyborczych sprawdzisz TUTAJ

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu

Karta w wyborach do Sejmu zawiera listy kandydatów z ich nazwiskami. Na liście komitetu, na który chcemy głosować, trzeba postawić znak „x” w kratce przy nazwisku danego kandydata, wyłącznie na tej liście. Postawienie znaku „x” na więcej niż jednej liście, lub nie postawienie „x” wcale, oznacza nieważność głosu.

W wyborach do Senatu (karta z żółtym tłem) znak „x” trzeba postawić wyłącznie przy nazwisku kandydata, na którego chcemy zagłosować. Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, albo niepostawienie znaku „x” wcale, oznacza, że głos będzie nieważny.

Głosować można również korespondencyjnie lub przez pełnomocnika:

Polacy głosujący zagranicą

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w dniu 14 października 2023 roku w godzinach od 7.00 do 21.00 czasu miejscowego. 

Referendum Ogólnokrajowe 2023

15 października odbędzie się również Referendum Ogólnokrajowe, oto pytania referendalne:

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Jak oddać ważny głos w referendum

Jeśli wyborca zdecyduje się brać udział w głosowaniu, otrzyma kartę do głosowania, w której znajdują się cztery pytania. Przy każdym pytaniu znak „x” trzeba postawić w kratce TAK lub NIE. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Głosy nieważne, oddane na poszczególne pytania, są to głosy na kartach, na których:

  • postawiono znak „x” w obu kratkach przy danym pytaniu;
  • nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek przy danym pytaniu;
  • w jednej lub obu kratkach przy danym pytaniu umieszczono znak lub znaki niebędące znakami „x”, tj. co najmniej dwoma przecinającymi się liniami.

Wyodrębnione karty z głosami nieważnymi liczy się i odkłada, a ich liczbę wpisuje do protokołu.

Zobacz także:

Wybory parlamentarne – Transport dla osób z niepełnosprawnością

W dniu wyborów do Sejmu i Senatu – komunikacja miejska bezpłatna.