Odpowiedź Miasta w sprawie Kina Pionier

Obecny właściciel Kina Pionier odchodzi na emeryturę i chce sprzedać obiekt. Informacja ta wywołała poruszenie, w tej sprawie napisali interpelacje radni miejscy. Jest już odpowiedź Miasta.

Radni są zgodni, apelują by Miasto zainteresowało się przejęciem jednej z wizytówek kulturalnych i turystycznych Szczecina.

Dominika Jackowski:

Cena wywoławcza obiektu nie jest duża, dlatego apeluję, ażeby miasto wystąpiło z ofertą do Właściciela obiektu i wykupiło obiekt, jednocześnie zapewniając, że charakter kina nie ulegnie zmianie i dalej będzie dostarczał bardziej ambitny repertuar.

Przemysław Słowik:

Jestem przekonany, że posiadanie w zasobach naszego miasta, miejsca tak niezwykłego i unikatowego w skali całego świata, powinno spotkać się z zainteresowaniem władz Szczecina. 

Dariusz Matecki:

Apeluję do Pana, aby Gmina Miasto Szczecin wykupiła Kino Pionier i włączyła je w działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta Szczecin.

W swoich interpelacjach radni podkreślają jak ważne miejsce zajmuje kino również w sercach mieszkańców:

Dominika Jackowski:

Jako mieszkańcy jesteśmy emocjonalnie związani z tym obiektem. Wielu z nas rozpoczęło swoją przygodę z kinematografią właśnie w kinie Pionier. Wielu z nas ma bardzo osobiste wspomnienia z tym miejscem. Tam chodziliśmy na pierwsze randki.

Przemysław Słowik:

Zamiast jednak pytać, czy stać nas na przejęcie Kina Pionier, powinniśmy podkreślać, że nie stać nas na utratę Pioniera.

Dariusz Matecki:

To jedno z najstarszych działających nieprzerwanie w tym samym miejscu kin na świecie, perełka naszego miasta, dobro społeczne i kulturalne, którego nie możemy stracić.

Radni zasugerowali też jak można rozwijać działalność tak wyjątkowej placówki:

Dominika Jackowski:

W Darłowie w ferie odbywały się darmowe seanse dla dzieci. To samo możemy robić w naszym mieście. Zamiast chodzić na wycieczki klasowe do multipleksów szczecińscy uczniowie mogliby chodzić na seanse do Pioniera. Dzieci poznałby inny, niekomercyjny sposób oglądania filmów, a kino tętniłoby życiem. Wieczorami kino byłoby dostępne dla zasadach komercyjnych dla wszystkich. Dodatkowo w ciągu dnia, mogłyby się odbywać nieodpłatne seanse dla seniorów, którzy ze względu na panującą drożyznę, nie mogą pozwolić sobie na rozrywkę.

Przemysław Słowik:

Może stać się piętnastą instytucją kultury w Szczecinie, może stać się instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez miasto Szczecin i województwo Zachodniopomorskie, może zostać poprowadzone w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dariusz Matecki:

Apeluję do Pana, aby Gmina Miasto Szczecin wykupiła Kino Pionier i włączyła je w działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta Szczecin. Poza samą projekcją filmów, w takim miejscu można prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół. Kino można włączyć zarówno w działalność Muzeum Techniki i Komunikacji, jak i w działalność Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Proszę rozważyć wystąpienie do Marszałka Województwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe w przejęciu kina.

Wszyscy zgodnie pytają czy Miasto zajmie się sprawą Kina Pionier – co jednak na to sam Magistrat? Znamy odpowiedź.

Odpowiedź Miasta

Odpowiedzi udzieliła Lidia Rogaś, Zastępca Prezydenta Miasta. Wynika z niej, że Miasto jest otwarte na różne scenariusze związane z dalszym funkcjonowaniem placówki. Jeszcze dwa lata temu, kiedy obecny właściciel zapowiedział wycofanie się z działalności zostały podjęte rozmowy na temat przyszłości Pioniera. Ówczesny Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska zaproponował sprzedaż obiektu na rzecz Gminy Miasta Szczecin. Dodatkowo poddano analizie możliwe rozwiązania prawno-organizacyjne (na przykład utworzenie samodzielnej instytucji kulturalnej).

Ponadto Miasto otrzymało zamówiony operat szacunkowy nieruchomości oraz opinię ekspertów na temat wartości przedsiębiorstwa. Kwota wynikająca z tej ekspertyzy została zakwestionowana przez właścicieli, co wpłynęło na negocjacje i niestety nie doszło do sfinalizowania transakcji. Jak czytamy w odpowiedzi Miasta:

Wobec dezaktualizacji wyceny zawartej w operacie szacunkowym z 2021 roku Miasto nie dysponuje miarodajnymi informacjami na temat aktualnej wartości Kina Pionier, dlatego w tegorocznym budżecie nie zostały przewidziane środki na jego zakup.

Zatem kwestia ewentualnego przejęcia kina przez Miasto pozostaje otwarta. Szczegóły tej odpowiedzi znajdziesz TUTAJ.

Zobacz także:

Co się stanie z Kinem Pionier 1907?

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl