IV Konwencja Muzyki Polskiej i dyskusja o muzyce w czasach pandemii

W ramach IV Konwencji Muzyki Polskiej 7 listopada br. odbył się panel dyskusyjny pt. „Muzyka w czasach pandemii – czego (nie)nauczył nas COVID-19?”. 

W panelu moderowanym przez Katarzynę Meissner wzięli udział: prof. dr hab. Ryszard Cieśla, Ewa Bogusz, Moore, dr Jacek Jekiel oraz dr Przemysł Kieliszewski. Dyskusja dotyczyła tego, jak myśleć o kulturze w czasie pandemicznym. Podczas rozmowy paneliści zwrócili uwagę na to, że nikt nie sądził, iż pandemia potrwa tak długo. Natomiast w tej chwili należy przemyśleć, jak zaplanować kolejne działania kultury. Zwrócono uwagę na to, że konieczna jest zmiana myślenia, a także przeformułowania założeń, na których opierała się dotychczasowa aktywność. Z całą pewnością pandemia zwróciła uwagę na nowe kanały dystrybucji takie, jak na przykład Internet, dzięki któremu kultura ma możliwość dotarcia także za granicę.

Padło pytanie o niezwykle ważną w tym czasie komunikację kryzysową i wyzwania menedżerskie. Uczestnicy dyskusji uznali, że pandemia jest wielkim testem na przywództwo. Postawiła przez dyrektorami zarządzającymi wiele wyzwań, ale przede wszystkim uzmysłowiła, że ostatecznie sami podejmują odpowiedzialność za swoje decyzje:

To paradoksalnie czas dużej samotności dyrektorów. Oczywiście są Teamsy, nieustanne spotkania na Zoomach, ale nigdy nie czułem się tak samotny jak teraz, i zdaję sobie sprawę, że ciężar podjęcia wielu trudnych decyzji spada na moje barki. Dyrektorzy w instytucjach artystycznych odpowiadają absolutnie za wszystko, nie tylko za poziom wydarzeń, ale i za nastroje i bezpieczeństwo pracowników. Zatem na przykład dylemat, czy mogę wprowadzić muzyków do orkiestronu, wywoła lęk, może nawet opór to dylemat, który każdy dyrektor zna. Z decyzjami podejmowanymi czasem ad hoc także jesteśmy sami, bo zanim decydenci doprecyzują, wyjaśnią na przykład co to znaczy „bezpieczna próba”, to musimy sami tworzyć rzeczywistość – przyznaje Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

IV Konwencja Muzyki Polskiej muzyka w czasach pandemii
Fot. Marek Popowski – na zdjęciu: J. Jekiel

Następnie uczestnicy spotkania rozwinęli istotny wątek transmisji spektakli, koncertów. Uznano, że działania online powinny być bardziej rozwinięte, z tym że nie w zamian, a obok. Aktywność w wirtualnej przestrzeni to także – z punktu widzenia artystów – szansa na utrzymanie sprawności zawodowej.

Jednakże Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, wyraził pewną wątpliwość związaną z transmitowaniem spektakli za pośrednictwem Internetu:

Nie ukrywam, że kilka razy widziałem w multipleksach transmisje Metropolitan Opera. Widziałem pewne rozczarowanie osób, które na co dzień chodzą do opery. Bo tu jest magia, interakcja, emocje, fala tsunami, która wywraca nas wszystkich. Myślę, że płaski ekran tego wszystkiego widza pozbawia. Dodatkowo poza reżyserem spektaklu potrzebny jest reżyser telewizyjny, żeby mógł z przedstawienia zrobić rzecz nietuzinkową. Gdy jesteśmy na widowni, to ogarniamy swoją percepcją wszystko, co się dzieje na scenie. Natomiast gdy patrzymy na ekran, to po kilku minutach przychodzi znużenie. Bo kadr w filmie trwa kilka sekund i jest cięcie, więc konieczna jest ogromna profesjonalizacja przekazu online, żeby ten mógł być alternatywą i uzupełnieniem. Przygotowuję się do tego i bardzo będę dbał o jakość.

IV Konwencja Muzyki Polskiej zorganizował Instytut Muzyki i Tańca. Wydarzenie było finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl