Wybrano wykonawcę węzła przesiadkowego w Podjuchach

Urząd Miasta Szczecin poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na budowę węzła przesiadkowego w Podjuchach. Umowa z wykonawcą ma być podpisana jeszcze w tym tygodniu.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę MUSING BUD Sp. k., która opiewa na kwotę 11 642 435,59 zł. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał dwadzieścia miesięcy, z czego nie więcej niż jedenaście na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nowa pętla autobusowa z czterema peronami będzie zlokalizowana między peronami stacji kolejowej a ul. Metalową, co umożliwi wygodną przesiadkę do pociągów Szybkiej Kolei Metropolitalnej. Stara pętla przy ul. Szlamowej zostanie zlikwidowana.

Zakres prac w ramach inwestycji obejmie między innymi:

 • przebudowę ul. Metalowej na odcinku projektowanego węzła przesiadkowego,
 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
 • budowę parkingu Bike&Ride,
 • budowę wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego,
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
 • budowę monitoringu wizyjnego i kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę/przebudowę chodników,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę zjazdów,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Inwestycja ma poprawić jakość oraz ułatwić komunikację w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking Park&Ride wraz z pętlą autobusową stanie się elementem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która w ciągu kilku lat ma zrewolucjonizować komunikację miejską w Szczecinie.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl