III edycja konkursu „Granty sołeckie”

Pomorze Zachodnie

10:39

Nowe miejsca spotkań, zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej a także edukacyjnej – te ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich zadania mogą być zrealizowane przy pomocy środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Za kilka dni ruszy bowiem trzecia edycja konkursu „Granty sołeckie”.

– Doceniamy pracę i starania środowisk sołeckich, które dysponują niewielkimi środkami, albo w ogóle ich nie mają. Cieszę się, że możemy wspierać te niewielkie ojczyzny i pomagać im w realizacji marzeń – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: miejsca aktywności sportowej, ścieżki spacerowe, place zabaw, siłownie pod chmurką czy modernizacje świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki konkursowym funduszom możliwe będzie utworzenie ścieżek rowerowych, chodników czy wiat przystankowych.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wnioski można składać od 1 do 28 lutego 2019 roku. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tysięcy złotych, na jego realizację ma szansę otrzymać 10 tysięcy złotych dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie stu osiemdziesięciu laureatów, a pula środków wynosi 1,8 mln złotych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl.

Źródło:WZP