Wszystkich Świętych 2019 w Szczecinie: organizacja ruchu

Wielkimi krokami zbliża się święto Wszystkich Świętych. W związku z tym w Szczecinie będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu, która została podzielona na kilka etapów. Pierwsze zmiany wejdą w życie już 26 października br. (sobota).

Etap I

26 października godz. 06.00 – 29 października 2019 godz. 00.01

W pierwszym etapie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie (aż do 1 listopada br.). Nie będzie też możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. W ciągu ul. Mieszka I na wysokości Cmentarza Centralnego będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Etap II

29 października 2019 r. od godz. 00.01

W tym etapie uruchomione będą punkty handlowe na wybranych odcinkach ul. Ku Słońcu, a konkretnie w rejonie III Bramy (Jednostka Wojskowa), II Bramy (od skrzyżowania ul. Santockiej do ul. Karola Miarki) oraz przed Główną Bramą Cmentarza Centralnego. Handel odbywać się będzie na ciągu pieszym lub rowerowym. Planuje się również wyłączenie z ruchu drogi dla rowerów, a ruch pojazdów utrzymany będzie na dwóch pasach ruchu w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dopuszczone będzie zaopatrywanie punktów handlowych przez pojazdy zatrzymujące się na prawym pasie ruchu ul. Ku Słońcu (kierunek centrum) w godzinach 17.00-06.30 oraz w godz. 12.00-14.00 (do 15 minut).

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Etap III

1 listopada 2019 r. od godz. 06.00

W tym etapie zamknięte dla ruchu ogólnego będą obie jezdnie ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Planowane jest również wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Pięknej i Santockiej.  Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej oraz w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu będzie obowiązywał przez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów. Stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona od godz. 22.00 lub na wniosek Policji.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Dąbie

31 października 2019 r. od godz. 06.00

W Dąbiu planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej (od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej), a także ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Zdroje

1 listopada 2019 r. od godz. 06.00

W Zdrojach nastąpi zamkniecie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Planowane jest także ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających przechodzenie pieszych uczestników ruchu drogowego przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych. Piesi udający się z i do parkingu „Selgros” kierowani będą na przejście dla pieszych z sygnalizacją w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną. Stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona 1 listopada br. od godz. 22.00 lub wcześniej na wniosek Policji.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Parkingi

1 listopada br. mieszkańcom Szczecina będą mogli korzystać z parkingów Galerii Handlowej Turzyn, Turzyn Sp. z o.o., CH Atrium Molo, TESCO, Bricoman i Selgros. Dodatkowo w rejonie pl. Słowińców (w pobliżu IV Bramy) udostępniony będzie tymczasowy parking dla kilkudziesięciu aut.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl