W Gryfinie powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. To jeden z elementów SKM

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Zlokalizowane w okolicach dworca PKP centrum przesiadkowe ma integrować komunikację autobusową i kolejową. Powstaną tam m.in. nowe przystanki oraz obiekty typu „Park & Ride” i „Bike & Ride”. Inwestycja jest jednym z elementów powstającej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która zwiększy atrakcyjność oferty przewozowej na trasie Gryfino-Szczecin.

Inwestycja Gminy Gryfino będzie kosztować prawie 11 mln zł (w tym ponad 8 mln dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020). Prace mają zakończyć się do końca 2020 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl