Miliony złotych na przywrócenie kolejnych połączeń autobusowych na Pomorzu Zachodnim

Zachodniopomorskie samorządy planujące przywrócić przewozy autobusowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wysokość rządowej dotacji na ten cel w 2020 roku to ponad 47,5 mln zł.

Dopłatą mogą zostać objęte linie autobusowe niefunkcjonujące przed 18 lipca 2019 r. oraz te, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu.

Warunki otrzymania dotacji są bardzo korzystne dla samorządów – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – To szansa na likwidację zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i odtworzenie linii, które kiedyś służyły mieszkańcom. Zachęcam gminy, powiaty i samorząd województwa do skorzystania z rządowego dofinansowania do przewozów autobusowych.

O dofinansowanie mogą starać się gminy i powiaty oraz związki międzygminne, powiatów, powiatowo-gminne, a także samorząd województwa. Dopłata z funduszu wynosi nie więcej niż 1 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski można składać do 29 listopada 2019 r., a szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Przypomnijmy, że w dwóch naborach na ten rok dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych uzyskały 32 linie autobusowe z Pomorza Zachodniego. Łączna kwota dotacji wyniosła ponad 275 tys. zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl