Ulica Miodowa w Szczecinie już gotowa [wideo z drona]

Urząd Miasta Szczecin poinformował o zakończeniu prac na ulicy Miodowej. Powstały tam m.in. nowa jezdnia, ciągi pieszo-rowerowe i oświetlenie.

Inwestycja obejmowała budowę brakującego fragmentu ulicy Miodowej od ul. Lisiej Góry do skrzyżowania z ul. Tadeusza Piotrowskiego, a także budowę sięgaczy tzw. ul. Wymarzonej.

W ramach prac wybudowano ciągi pieszo-rowerowe, zamontowano nowe oświetlenie oraz wprowadzono elementy spowolnienia ruchu i strefę 30. Firma Musing Bud Sp. z o.o. Sp. K., która była odpowiedzialna za realizację inwestycji, wykonała też infrastrukturę podziemną (kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe) oraz nasadzenia zieleni.

Koszt wszystkich prac wyniósł ok. 9,1 mln zł.

Na filmie poniżej można zobaczyć jak obecnie prezentuje się ulica Miodowa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl