W Gminie Kołbaskowo powstaną dwie nowe trasy rowerowe

Urząd Gminy Kołbaskowo poinformował o podpisaniu umów na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Przecławia do Karwowa oraz na remont drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa, wraz z budową odcinka ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika.

Ścieżka pieszo-rowerowa Przecław – Karwowo

Ścieżka z Przecławia do Karwowa zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i wybuduj”, a jej wykonawcą będzie firma Strabag. Prace projektowe mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a roboty budowlane w przyszłym.

Żeby zrealizować to zadanie potrzebne były dwa przetargi, bo składane oferty przekraczały zaplanowany budżet (2,9 mln zł). Ostatecznie Gmina Kołbaskowo zdecydowała się dołożyć brakujące środki (dzięki przesunięciom budżetowym) do najniższej z ofert w drugim przetargu, którą złożyła firma Strabag (3,676 mln zł). Inwestycja otrzymała też wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Nowa ścieżka o szerokości trzech metrów będzie miała 2,5 km długości. Rozpocznie się w pobliżu przejazdu kolejowego na granicy Przecławia i Warzymic, później prowadzić będzie na południe wzdłuż linii kolejowej Berlin – Szczecin, a po ok. 800 metrach skręci na zachód i skieruje się w stronę Karwowa. Koniec ścieżki zaplanowano w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Warzymice – Smolęcin z drogą gminną w Karwowie. Na trasie powstaną miejsca odpoczynku.

Warto przypomnieć, że pod koniec 2018 roku do użytku została oddana ścieżka z Karwowa do Warnika w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Dzięki temu, po wybudowaniu ścieżki z Przecławia do Karwowa, powstanie ciąg rowerowy z Przecławia przez Karwowo do Warnika, biegnący przez malownicze tereny pełne wzniesień i oczek wodnych, z fantastycznymi widokami na Szczecin. A w samym Warniku jest świetne miejsce na grilla z boiskiem i siłownią.

Gmina Kołbaskowo trasy rowerowe
Fot. Materiały Urzędu Gminy Kołbaskowo

Przebudowa drogi i ścieżka rowerowa Siadło Dolne – Kurów

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa, a także budowę odcinka ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i wybuduj”, a jej wykonawcą będzie firma Eurovia. W tym przypadku również potrzebne były dwa przetargi, bo oferty prawie dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet (2,7 mln zł). Nie chcąc jednak stracić unijnego dofinansowania, Gmina Kołbaskowo zdecydowała się realizować inwestycję. Wybrano ofertę firmy Eurovia, która opiewała na 5,204 mln zł.

Nowa trasa o długości ok. 740 metrów będzie rozpoczynać się na skrzyżowaniu z drogą gminną, biegnącą od nabrzeża nad Odrą do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Jej końcem będzie działka 25/21 z obrębu Kurów. Projekt przewiduje budowę drogi asfaltowej o szerokości sześciu metrów, chodników o szerokości dwóch metrów oraz 24 miejsc do parkowania (ma to zwiększyć atrakcyjność korzystania z dróg rowerowych). W okolicy 260 metra chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 3,5 metra, która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę systemu kanalizacji deszczowej (na całym odcinku).

Ze ścieżki rowerowej biegnącej w stronę Kurowa rozpościerają się przepiękne widoki na Odrę i Międzyodrze. Co ważne, nowa trasa będzie przedłużeniem popularnego Szlaku Bielika, który obecnie biegnie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa. Po niemieckiej stronie szlak łączy się z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry”. Jego przedłużenie w stronę Kurowa jest niestety utrudnione, bo pobliskie grunty są w prywatnych rękach.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl