Prawie półtora mld zł na poprawę kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowy na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki realizacji wartych blisko 1,5 mld zł netto inwestycji porty będą mogły obsłużyć większą ilość pociągów towarowych. Projekty otrzymały dofinansowanie z unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

Uroczyste podpisanie dwóch umów między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a wykonawcą (Torpol S.A.) nastąpiło dziś na terenie portu w Szczecinie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Inwestycja obejmie stację Szczecin Port Centralny, infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Świnoujściu, terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin), a także tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście). W ramach prac przebudowane zostanie ok. 100 km torów, trzy wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja niektórych torów.

Dzięki przebudowie oba porty będą mogły obsługiwać dłuższe i cięższe pociągi, a przewoźnicy znacznie skrócą czas załadunku i rozładunku towarów. Większa ilość ładunków, które mogą trafić do portów, ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych, a co za tym idzie, także na wzrost potencjału gospodarczego całego województwa.

kolejowy dostęp port Szczecin Świnoujście
Fot. Materiały Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Port Morski w Szczecinie

Projekt przewiduje budowę 61 km torów na stacji Szczecin Port (w tym blisko 5 km na terenie Portu Szczecin) oraz modernizację 12 przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe 177 rozjazdów będzie miało urządzenia elektrycznego ogrzewania, co umożliwi bezawaryjne działanie podczas niskich temperatur. Dzięki inwestycji znacznie dłuższe i cięższe pociągi będą mogły dojechać bezpośrednio do wybranych rejonów portu. Wartość zaplanowanych prac to 936 589 360,94 zł netto.

Port Morski w Świnoujściu

W ramach inwestycji na stacji Świnoujście zostanie wybudowanych 34 km torów (w tym 2 km na terenie Portu Morskiego w Świnoujściu), zmodernizowanych 10 przejazdów oraz wymienionych 108 rozjazdów. Zaplanowano też montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa przewozów. Podobnie jak w Szczecinie, realizacja wartej ponad pół miliarda złotych netto inwestycji umożliwi kursowanie dłuższych i cięższych pociągów.

Poprawa kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu jest elementem wielkiego programu inwestycyjnego pod nazwą Krajowy Program Kolejowy (KPK), który PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą realizować do 2023 roku. W jego ramach zaplanowano ponad 220 projektów za ponad 70 mld zł (środki pochodzą z budżetu państwa i programów unijnych).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl