Przebudowa ul. Hożej zakończy się we wrześniu, ale nową jezdnią pojedziemy wcześniej

Pandemia koronawirusa oraz nieprzewidziane roboty dodatkowe sprawiły, że wykonawca przebudowy ul. Hożej w Szczecinie poprosił o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do końca września br. Cały przebudowywany odcinek ma być jednak przejezdny już w czerwcu. 

Zakończenie wszystkich prac dopiero we wrześniu

Przebudowa ulicy Hożej miała zakończyć się w czerwcu br., ale szczeciński magistrat poinformował dzisiaj, że tak się nie stanie. Opóźnienie w realizacji inwestycji jest spowodowane faktem, że wykonawca musiał przeprowadzić nieprzewidziane roboty dodatkowe. Chodzi o usuwanie licznych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (np. przebudową istniejącej sieci gazowej i wodociągowej, wzmocnienia nasypów i podłoża, wykonania palisad). Do tego doszła jeszcze pandemia koronawirusa, której skutkiem był m.in. utrudniony dostęp do personelu, usług czy materiałów budowlanych. Nowy termin zakończenia przebudowy ul. Hożej to koniec września br. Dodatkowy czas pozwoli wykonawcy m.in. przeprowadzić prace wykończeniowe, pomiarowe, inwentaryzację geodezyjną oraz przygotować dokumentację powykonawczą.

Cały remontowany odcinek ul. Hożej ma być przejezdny w czerwcu

Na placu budowy cały czas dużo się dzieje. Na nowej jezdni są już warstwa mrozoochronna oraz podbudowa, a obecnie układana jest warstwa podłoża z kruszywa łamanego. Równocześnie wykonywane są wpusty uliczne oraz zwieńczenia studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Trwa również układanie chodników oraz usuwanie kolizji z siecią ciepłowniczą i wodociągową. Wykonawca prowadzi też prace wykończeniowe przy wybudowanych murach oporowych.

Trwają przygotowania do pełnego udrożnienia ruchu na odcinku pomiędzy Bogumińską a Wendeńską – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Cały przebudowywany odcinek ul. Hożej powinien być przejezdny w czerwcu.

Co obejmuje inwestycja?

W ramach inwestycji ma zostać zmodernizowana i rozbudowana ul. Hoża (na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską), a także ul. Piaskowa (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) na odcinku 190,73 m od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej.

Prace obejmą m.in. poszerzenie istniejącej jezdni ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu (wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej) oraz budowę obustronnego chodnika i jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Planowane jest również wykonanie odwodnienia drogi, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i nowych przystanków autobusowych. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie też odcinek ul. Piaskowej, który łączą ul. Hożą z ul. Ostrowską. Istniejąca jezdnia gruntowa będzie poszerzona do szerokości 5,0 metrów.

Wykonawcą wartej ponad 19 mln zł inwestycji jest firma Strabag.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl