Miasto nie zrezygnuje z budowy pomnika Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina

W połowie kwietnia br. niezrzeszona radna Edyta Łongiewska-Wijas zaapelowała do prezydenta miasta o rezygnację z budowy pomnika Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. We wtorek miasto przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.

Ustawienie pomnika kultowej postaci z filmu „Poranek Kojota” na Nabrzeżu Starówka to jeden ze zwycięskich projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zadanie wycenione wstępnie na 113 tys. zł nie zostało jeszcze zrealizowane, bo miasto czeka na uzyskanie praw autorskich od twórców filmu.

Radna chce rezygnacji z budowy pomnika. Pomysłodawca: „Nie tędy droga” 

Trzy tygodnie temu radna Edyta Łongiewska-Wijas skierowała do prezydenta Szczecina interpelację, w której zaapelowała o rezygnację z przedsięwzięcia oraz o usunięcie funduszy na ten cel. W swoim piśmie nazwała pomysł ustawienia pomnika Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina „niewydarzonym projektem”, „żenującym dowcipem”, „rzeczą pozbawioną powagi i głębszego sensu” oraz „reminiscencją filmowego grepsu, wywołującego przelotny rechot”. Interpelację radnej kończył apel do Piotra Krzystka o podjęcie działań, które umożliwią wycofanie się z realizacji projektu, bo „SBO i obywatelskość nie mogą być fetyszem, kiedy przynoszą rozwiązania szkodliwe, albo zwyczajnie głupie”.

Kilka dni później do pisma radnej odniósł się pomysłodawca projektu budowy pomnika „Szefa wszystkich szefów”. Znany szczeciński bloger Paweł Krzych na swoim profilu na Facebooku napisał: „Tego typu interpelacje uważam za bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim autorka kwestionuje demokratyczny wybór mieszkańców, pracę wielu osób, które przyczyniły się do tego, że obecnie jesteśmy w przededniu ogłoszenia konkursu na tę instalację artystyczną”. I dodawał: „SBO to bardzo ważna inicjatywa w mieście, pokazująca, że to mieszkańcy mają wpływ na miasto, w tym na swoje najbliższe otoczenie. I teraz krytykowanie tego, wręcz zachęcanie do anulowania zwycięskich projektów jest uderzaniem bezpośrednio w mieszkańców, w ich morale i chęci do różnych inicjatyw oddolnych. Nie tędy droga.”.

Miasto mówi „nie” rezygnacji z budowy pomnika

5 maja br. odpowiedzi na interpelację Edyty Łongiewskiej-Wijas udzielił zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz. W swoim piśmie wskazuje on, że Szczeciński Budżet Obywatelski od 2013 roku jest jednym z najważniejszych narzędzi partycypacji obywatelskiej oraz komunikacji miasta z mieszkańcami.

„Ideą budżetu obywatelskiego są pomysły mieszkańców. To oni, a nie Miasto, składają propozycje, spędzają wiele godzin na ich konsultowaniu, a wreszcie podejmują ogromny wysiłek zachęcenia pozostałych mieszkańców do zagłosowania na konkretny projekt. Rolą organów administracji publicznej jest działanie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a nie ich recenzowanie” – napisał Wacinkiewicz.

Wiceprezydent przypomniał, że projekt budowy pomnika Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina zwyciężył w SBO 2019 w kategorii zadania dzielnicowe małe, co oznacza, że mieszkańcy chcą jego realizacji. Przywołał także postanowienia ówczesnego regulaminu SBO, które obligują prezydenta miasta do realizacji zwycięskich projektów oraz do wpisania ich do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

„Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej i finansowej, Miasto podejmuje kroki w celu realizacji wszystkich wybranych w drodze głosowania projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to narzędzie dla mieszkańców, którzy w tym konkretnym przypadku w liczbie głosów 1020 wskazali na racjonalność i celowość powstania tej inwestycji. W związku z powyższym, nie ma możliwości odstąpienia od realizacji tego zwycięskiego projektu” – zakończył zastępca prezydenta Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl