Procesje i świąteczne rozkłady jazdy

08:34
autobusy

Procesje na ulicach Szczecina

W związku z organizacją procesji „Droga Krzyżowa”, magą wystąpić problemy z przejazdem w rejonie przemarszów:

· 24.03.2016, godz. 20:30 – 21:30 – procesja w następującym rejonie: Krzyż Milenijny ul. Krzemienna, ul. Granitowa, ul. Karpia, ul. Niklowa – kościół.

· 25.03.2016, godz. 15:00 – 16:30 – procesja w następującym rejonie: ul. Orawska – kościół, droga osiedlowa wzdłuż bloku przy ulicy Legnickiej 4-7, ul. 9-go maja, ul. Ruska, ul. Orawska – kościół – zakończenie procesji.

· 25.03.2016, godz. 14:45 -16:15 – zgromadzenie przy ulicy Duńskiej i Jantarowej.

· 25.03.2016. godz. 21:00-22:00 – procesja w następującym rejonie: ul. Ks. Anastazji, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Pasterska, ul. Jarogniewa.

· 25.03.2016, godz. 15:15 – procesja w następującym rejonie: chodnikiem ul. K Napieralskiego, przedszkole przy ul. Rydla, ul. Jasna przez Rydla i powrót do Sanktuarium.

· 26.03.2016, godz. 00:30 – procesja rezurekcyjna chodnikiem wzdłuż ulic: pl. Ofiar Katynia, ul. Wielkopolska, ul. Niegolewskiego, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy.

· 26.03.2016, godz. 23:30-00:30 – procesja rezurekcyjna następującymi ulicami – wyjście z Sanktuarium ul. Struga, ul. Łubinowa.

Wszystkie procesje zostaną zabezpieczone przez ruchome patrole policji. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego prosi mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w wyżej wymienionych rejonach.

Komunikacja Miejska

W dniach 27.-28.03.2016 r. tramwaje na wszystkich liniach kursować będą z częstotliwością co 20 minut w godzinach 11-18 i co 24 minuty w pozostałych godzinach.

Autobusy linii 52, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 76, 80, 83, 86, 88, 93, 96, 101, 105, 108, 121, 122, 123 będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy.

Pozostałe linie autobusowe będą kursowały z następującą częstotliwością:

· linie A, B i 107 będą kursowały z 20 minutową częstotliwością;

· linia 75 z 18 minutową częstotliwością,

· linia 51, 65, 67, 69, 71 z 20-24 minutową częstotliwością,

· linia 53, 60 z 24 – 30 minutową częstotliwością,

· linia 57, 87, z 30 minutową częstotliwością

· linia 102 z 40 minutową częstotliwością,

· linia 77 z 45 minutową częstotliwością,

· linia 103 z 50 minutową częstotliwością,

· linia 54, 79, 82, 84, 106 z 60 minutową częstotliwością,

· linia 81 z 70 minutową częstotliwością,

· linia C z 90 minutową częstotliwością,

W nocy z 26 na 27 marca zostanie wprowadzony czas letni, czyli wskazania zegarów zmienią się z 2:00 na 3:00. Spowoduje to wyeliminowanie części kursów. Wszystkie linie nocne będą kursowały według rozkładów na tablicach, zgodnie z obowiązującym czasem. Jedyna zmiana nastąpi na linii 528 – przyspieszony kurs z Gumieniec z godz. 1:55 na godz. 1:50.

W dniach 27-28 marca kasy biletowe ZDiTM będą nieczynne. W sobotę 26 marca czynne będą jedynie kasy na Słonecznym, Plac Rodła, Kołłątaja, w Policach w godzinach 8:00-16:00 i na Turzynie w godzinach 10:00- 15:00.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie