Stargardzki Budżet Obywatelski 2017

08:40
Budżet Obywatelski Stargard 2016

plakat.png

Stargardzianie będą mieć do dyspozycji 1,8 mln zł w sześciu obszarach – po 300 tys. zł w każdym.

Wzorem poprzednich lat w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie, w czasie którego stargardzianie mogli zgłaszać swoje pomysły dotyczące SBO.

Przyszło kilka osób, co – zdaniem organizatorów konsultacji – może znaczyć, że obowiązujące zasady budżetu obywatelskiego nie budzą wątpliwości i odpowiadają stargardzianom.

Ci, którzy przyszli na spotkanie, proponowali m.in. żeby na stronie internetowej miasta znalazły się skany formularzy z propozycjami inwestycji poddawanych pod głosowanie. Była też sugestia, aby nazwy projektów, publikowane na karcie do głosowania, były wcześniej konsultowane z ich autorami.

W czasie spotkania dyskutowano również o formie głosowania internetowego. Uczestnicy konsultacji proponowali wprowadzenie dodatkowego sytemu weryfikacji wpisywanych danych. Taka możliwość jest już analizowana.

Zgłaszanie propozycji do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2017 rozpocznie się w kwietniu. Głosowanie odbędzie się w maju, a jego wyniki poznamy w czerwcu. Informacje o dokładnych terminach będzie można znaleźć na stronie www.stargard.pl i w lokalnych mediach.

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu Stargardzka.pl.