Otwarcie Centrum Dydaktyczno-Badawczego na US

14:00
Centrum Badawcze Nauk Przyrodniczych US

Uniwersytet Szczeciński pod koniec 2014 roku otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego” wartego ponad 25 milionów.

W środę, 30 marca, odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum, z udziałem wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Aleksandra Bobki. W ramach wydarzenia zaplanowano prezentację idei Centrum, jego infrastruktury i wyposażenia oraz badań, które będą prowadzone przez naukowców i studentów Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii.

Rezultatem projektu jest przede wszystkim obiekt Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego wybudowany przy ul. Tarczyńskiego, o powierzchni 5 476,80 m2.

W budynku powstaną 4 laboratoria: genetyki organizmów jednokomórkowych, biologii morza, sedymentologiczne oraz laboratorium hydrochemiczne, a także 10 pracowni: geochronologii, kartografii geologicznej, mikroskopowa (biologia), paleobiologiczna, komputerowa, mikroskopowa (geologia), geologii złóż, geologii regionalnej i stratygrafii, geologii inżynierskiej i geotechniki oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Obiekt pełnić będzie funkcję dydaktyczną oraz badawczą.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: www.geocentrum.usz.edu.pl

Źródło: Uniwersytet Szczeciński