Kompleksowe badanie ruchu w Szczecinie

09:15
Badanie ruchu

ruch.jpg

Celem Kompleksowego Badania Ruchu jest uzyskanie danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców miasta i okolic, uzyskanie danych o komunikacji publicznej i indywidulanej a także o ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych w Szczecinie.  Otrzymane informacje posłużą do planowania przyszłych ulic, tras tramwajowych, linii autobusowych oraz pozwolą na poprawę funkcjonowania i lepsze dopasowanie komunikacji w mieście do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Na podstawie wyników badań opracowany zostanie komputerowy model ruchu dla Miasta Szczecina i okolic, stanowiący narzędzie do wykonywania analiz, prognoz ruchu i przewozów pasażerskich w pracach studialnych, planistycznych oraz projektowych dotyczących rozwoju systemu transportowego w mieście. Będzie również wykorzystywany do bieżących prac dotyczących funkcjonowania układu drogowego oraz organizacji przewozów środkami transportu publicznego.

Zakres KBR 2016 jest bardzo szeroki. W jego ramach przewidziano badania natężenia ruchu występującego na ulicach miasta i drogach dojazdowych, badanie napełnień w komunikacji publicznej, pomiar liczby pasażerów korzystających z dworców i stacji kolejowych, pomiary ruchu generowanego przez centra handlowe oraz zbieranie informacji na temat ruchu towarowego.

Kolejną częścią tego opracowania będzie zbieranie opinii mieszkańców i osób korzystających z komunikacji publicznej. Do losowo wybranych domów i mieszkań zgłoszą się ankieterzy, którzy zapytają skąd, dokąd, jak często i w jaki sposób odbywają podróże ich mieszkańcy. Ankieterów będzie można również spotkać w komunikacji miejskiej (w autobusach, tramwajach, na przystankach i dworcach).

Ostatnie kompleksowe badanie ruchu w Szczecinie odbyło się w roku 2010. Zbudowany na jego podstawie model ruchu służył m.in. do prac dotyczących układu drogowego miasta i organizacji przewozów środkami transportu zbiorowego, a także wykonywania prognoz i analiz ruchu w ramach prac planistyczno-projektowych nad rozwojem systemu transportowego Szczecina.

Prowadzone obecnie badanie pozwoli na aktualizację uzyskanych uprzednio danych oraz budowę modelu ruchu uwzględniającego bieżące uwarunkowania.

 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin