Kolejne zmiany w rejonie ulic Nowej/Dworcowej w ramach torowej rewolucji

W piątek w godzinach wieczornych w rejonie ulic Nowej i Dworcowej wprowadzona zostanie zmiana dla kierowców. Wszyscy poruszający się w tej okolicy proszeni są o szczególną uwagę.

Rozległy plac budowy w ramach kontraktu związanego z Torową rewolucją na ulicy Kolumba, Dworcowej, Nowej, Powstańców Wielkopolskich i pętli Pomorzany to cały kalejdoskop zaawansowania prac.

Na fragmentach mamy już gotową nawierzchnię chodników, układane są kolejne warstwy nawierzchni czy końcowe prace torowe – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. – W innych miejscach ciągle prowadzone są roboty ziemne. Wykonawca, pomimo problemów na placu budowy, stara się nie zwalniać tempa. W najbliższy weekend wejdzie ze swoimi robotami w kolejne miejsce. 26 maja w godzinach wieczornych wprowadzony będzie kolejny etap czasowej organizacji ruchu.

Źródło: UM Szczecin

W ramach tego etapu wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego:

 • na ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. 3 Maja,
 • na Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Dworcową,
 • na Świętego Ducha od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej,
 • na ul. Rybackiej na odcinku około 60 m.
Źródło: UM Szczecin

W związku z tymi pracami wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • utrzymanie kierunku ruchu i założeń z obowiązującej czasowej organizacji ruchu wraz z objazdem do ul. Św. Ducha, przeniesienie prac na stronę jezdni, po której obecnie odbywa się ruch pojazdów, przeniesienie ruchu pojazdów (po odpowiednim przygotowaniu nawierzchni) na stronę jezdni na której obecnie prowadzone są prace drogowe,
 • wydłużenie obecnie wprowadzonego odcinka jednokierunkowego od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja z brakiem możliwości skrętu z Bramy Portowej oraz ul. 3 Maja w ul. Dworcową,
 • zamknięcie skrzyżowania ul. Nowej z ul. Świętopełka, brak możliwości skrętu z ul. Nowej w ul. Świętopełka (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Świętopełka).
 • zamknięcie skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Rybackiej, brak połączenia ul. Dworcowej z ul. Rybacką.
 • przeniesienie przystanku autobusowego „pl. Tobrucki” z ul. Dworcowej do pierwotnej lokalizacji na ul. Nowej.

W najbliższych dniach zaplanowane jest między innymi:

 • Wykonywanie konstrukcji drogowej – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku prostym ul. Chmielewskiego
 • ułożenie nawierzchni na peronie tramwajowym
 • Wykonanie 3 fundamentów
 • Wykonanie asfaltu twardolanego w torowisku
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem koryta w ulica Kolumba pod jezdnią główną i zatokami postojowymi
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem dolnej warstwy wzmocnienia podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa ulica Kolumba pod jezdnią główną i zatokami postojowymi
 • Wykonanie prac zieleniarskich – wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej – zieleniec przy Nabrzeżu Wieleckim
 • Wykonanie odcinka kan. deszczowej i sanitarnej
 • Kontynuacja wykonania odwodnienia do przyrządów wyrównawczych w torze
 • rozpoczęcie układania nawierzchni parkingu na pętli Pomorzany z płyt betonowych z ażurowymi dystansami
 • Montaż płyt EPT w torach C,D,E,F
 • Przystąpienie do prac rozbiórkowych na nawierzchni drogowej skrzyżowania ulic Dworcowej i św. Ducha
 • Brukowanie wysp na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kolumba i Dworcowej oraz wykonanie zabruków wzdłuż budynku poczty przy ul. Dworcowej

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl