Autobus energetyczny w Stargardzie

08:55
Autobus Energetyczny

autobus_2.jpg

W ramach kampanii „Autobus energetyczny”, prowadzonej na terenie 200 gmin w Polsce, także w Stargardzie, prowadzone będą działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu, przyczyn ich zachodzenia oraz działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać.

Ponadto zachęcać się będzie odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem mobilnego centrum informacyjno-edukacyjnego, znajdującego się w specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych zadań autobusie.

Zadaniem tego centrum będzie docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin).

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem, tworzący grupę doradczą, będą oferować nieodpłatną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Kampania „Autobus energetyczny” będzie realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE).

W Stargardzie autobus ten zatrzyma się na terenie pętli autobusowej przy Placu Wolności 19 i 20 sierpnia. Będzie otwarty w godzinach od 11:00 do 18:00.

Strona internetowa kampanii: www.autobusenergetyczny.pl

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu Stargardzka.pl.