Dobra wiadomość dla kierowców wjeżdżających do Szczecina od strony Stargardu. Wykonawca odcinka S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo wybrany.

Fragment drogi ekspresowej, Szczecin Kijewo – Zdunowo, o długości 4,4 km ma wybudować konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. Złożona przez nie oferta, o wartości 187,34 mln zł, wskazana została jako najkorzystniejsza. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu była brana pod uwagę cena, a także trzy pozacenowe kryteria:
20 proc. stanowiło przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne,
20 proc. można było zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe,
5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.
Cena stanowiła 55 proc.

Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Inwestycja prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.  Kolejne 7 miesięcy to procedowanie wniosku a prace w terenie powinny zająć 22 miesiące. Budowa w terenie powinna rozpocząć się w 2025 r. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z nowej trasy kierowcy skorzystają w 2028 r.

Ekspresowy wjazd do Szczecina

Inwestycja obejmuje budowę odcinka S10 o długości 4,4 km omijającego od północy szczecińskie osiedle Płonia. Trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z obszaru zabudowanego na terenie miasta Szczecin, na którym jest szereg skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Na nowej trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia. Powstanie również most na rzece Płonia, dwa wiadukty i trzy przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne przejścia dla dużych zwierząt.

Połączenie Pomorza Zachodniego z centrum kraju

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Szczecin Kijewo – Zdunowo
Źródło: GDDKiA w Szczecinie
Szczecin Kijewo – Zdunowo
Źródło: GDDKiA w Szczecinie
Szczecin Kijewo – Zdunowo
Źródło: GDDKiA w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl