Kolejny remont murów w Stargardzie

09:27
remont murów w Stargardzie
Fot: UM w Stargardzie/archiwum

Odzyskiwanie dawnej świetności przez historyczne zabytki to długi i kosztowny proces. Przez ostatnie trzy lata Stargard przeprowadza stopniowy remont murów obronnych przy ulicy Klasztornej.

Wsparcie zewnętrznych źródeł finansowania odgrywa kluczową rolę w tym przedsięwzięciu. Dzięki pozyskaniu ponad 1 200 000 zł na kolejny etap rewitalizacji fortyfikacji w tym obszarze, prace będą kontynuowane.

Mury przy ulicy Klasztornej już teraz wzbudzają podziw mieszkańców Stargardu oraz turystów odwiedzających miasto. W bieżącym roku pozostanie przeprowadzona kolejna faza renowacji tego zabytkowego obiektu, datowanego na XIII wiek. Część obwarowań zostanie dokładnie oczyszczona, a wykonawca usunie współczesne elementy ceglane i fragmenty tynków. Istniejące pęknięcia i ubytki będą naprawione. Dodatkowo całość zostanie odpowiednio zabezpieczona przed niekorzystną pogodą.

Prace przy ulicy Klasztornej rozpoczęły się już w 2022 roku, obejmując wzmocnienie i rekonstrukcję części murów. W kolejnym roku przeprowadzono drugi etap remontu tego cennego zabytku, w tym odbudowano fragment z XIII wieku, wzmocniono koronę muru oraz zastosowano zabezpieczenia przeciwko degradacji spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Finansowanie na wszystkie trzy etapy remontu murów obronnych przy ulicy Klasztornej zostało pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Odnowa Zabytków. Środki te niemal całkowicie pokryły koszty prac. W 2022 roku kwota ta wyniosła prawie 1 000 000 zł, w 2023 roku kolejne 1 000 000 zł, a w 2024 roku przekroczyła 1 200 000 zł.

/Źródło: UM Stargard/