Zakończyła się modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu „Zdroje”

Szpital „Zdroje” zakończył modernizację Ogólnej Izby Przyjęć. Inwestycję sfinansowano z funduszy unijnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski ze specjalnej puli REACT-EU. W środę, 28 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie. 

Modernizacja otwieranej w środę Ogólnej Izby Przyjęć zrealizowana została w ramach większej inwestycji, obejmującej także remont części pomieszczeń Psychiatrycznej Izby Przyjęć, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Finansowanie projektu

Prace remontowe i budowlane w Ogólnej Izbie Przyjęć, w części pomieszczeń Psychiatrycznej Izby Przyjęć oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wraz z zakupem wyposażenia i aparatury medycznej,  kosztowały ponad 6 mln zł (6.044.867,16 zł).

Projekt „Dostosowanie obiektów SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych” sfinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Środki na realizację zadania zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski ze specjalnej puli REACT-EU, będącej odpowiedzią Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejna medyczna przestrzeń przeszła remont dzięki funduszom europejskim, które Komisja Europejska przeznaczyła na walkę ze skutkami pandemii COViD-19 w ramach REACT-EU. Szczególnie cieszy mnie remont Psychiatrycznej Izby Przyjęć. Przed psychiatrią ogrom wyzwań, gdyż każdego roku w naszym regionie podejmowanych jest 700 prób samobójczych. Wymaga to szczególnego podejścia do mapy potrzeb zdrowotnych. Potrzebujemy Zachodniopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, tym bardziej, że mamy doświadczoną i profesjonalną kadrę. W ostatnich latach jednak nie podejmowano rozmów i działań w tej kwestii, a wiemy, że wymaga ona zmian – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zakres prac

Zakres prac obejmował m.in. przeprowadzenie zmian architektonicznych i kompleksową modernizację przestrzeni dotychczasowej Ogólnej Izby Przyjęć oraz holu głównego w pawilonie 5, w którym przygotowano pomieszczenia na kancelarię szpitalną oraz salę kultu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ponadto w ramach przeprowadzonych prac modernizacyjno-adaptacyjnych wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, położono okładziny ścienne i podłogowe. Wymieniono instalacje sanitarne, elektryczne i grzewcze oraz doprowadzono instalacje gazów medycznych. Pomieszczenia zostały wyposażone w system wentylacji mechanicznej. W izbie zamontowano monitoring wizyjny. Zniesiono bariery architektoniczne – wszystkie pomieszczenia zmodernizowano, dostosowując je do wymagań osób niepełnosprawnych. Wybudowano  zadaszony podjazd dla karetek.

modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu "Zdroje"
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt uwzględniał także budowę obiektów małej architektury – na szpitalnym patiu utworzono m.in. altanę do wypoczynku dla pacjentów i osób odwiedzających. Przebudowana została infrastruktura drogowa – powstały nowe jezdnie, chodniki, ścieżki, a także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie i nowy sprzęt medyczny, obejmujący m.in.: kardiomonitory z modułem WI-FI i centralą monitorującą, mobilne rejestratory EKG, nowoczesne holtery EKG i holtery ciśnieniowe, defibrylatory, ssaki, fumigatory i sterowane elektrycznie łóżka.

Z kolei w ramach przebudowy Psychiatrycznej Izby Przyjęć wykonano remont pokoju przyjęć wraz z węzłem sanitarnym, remont pokoju zabiegowego oraz pokojów socjalnych dla personelu. W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych zamontowano kamerę termowizyjną, wykonano remont łazienki oraz położono kostkę brukową na dojściu do budynku.

Potrzebujemy remontów i inwestycji w infrastrukturę medyczną. Potrzebujemy zatem funduszy unijnych, bo one realnie zmieniają naszą placówkę. Nowe izby przyjęć to większy komfort dla pacjentów i kadry, bo aby skutecznie pomagać trzeba mieć warunki – powiedział dyrektor Szpitala „Zdroje” Łukasz Tyszler.Liczę, że uda się pomóc i zmienić sytuację z psychiatrią, bo mamy jeden z najlepszych oddziałów w Polsce. Szpital musi się rozwijać w wielu aspektach, także w tym – dodał.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Efekty inwestycji

Realizacja projektu wprowadzi nową jakość w opiece nad pacjentami zgłaszającymi się na Ogólną i Psychiatryczną Izbę Przyjęć szpitala „Zdroje”. Przedsięwzięcie nie tylko poprawi warunki leczenia pacjentów – pozwoli też zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, także w kontekście potencjalnych zagrożeń epidemicznych. Do zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego przyczynią się też dokonane zmiany organizacyjne w obrębie Ogólnej Izby Przyjęć (m.in. wydzielona izolatka), zakupione urządzenia do fumigacji pomieszczeń, jak również zamontowana w poradni zdrowia psychicznego kamera termowizyjna.

Dokonaliśmy modernizacji dotychczas użytkowanych pomieszczeń. Zmiany jak widać są spore. Doposażyliśmy sale pacjentów, stworzyliśmy wiatę na zewnątrz budynku czy powstał zadaszony wjazd dla karetek. To komfort leczenia dla pacjentów oraz komfort pracy dla medyków – podkreśliła kierownik Ogólnej Izby Przyjęć w Szpitalu „Zdroje” dr Marta Kuczak-Wójtowicz.

modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu "Zdroje"
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Statystyka

Ogólna Izba Przyjęć każdego roku przyjmuje ok. 4,5 tys. pacjentów. Psychiatryczna Izba Przyjęć obsługuje ich jeszcze więcej, bo ponad 6,5 tys. rocznie.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl