Poznaj harmonogram rekrutacji do klas I SP i przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024/2025

W tym roku, rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w Szczecinie  4 marca.

Podobnie jak w poprzednich latach, rodzice zapisują dziecko do wybranej placówki za pośrednictwem strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/szczecin/. Znajdują się tam również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

Rekrutacja do przedszkoli

Przed rekrutacją, tak jak w poprzednich latach, rodzice obecnych przedszkolaków mogą potwierdzić chęć kontynuowania nauki dziecka w wybranej placówce – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Na złożenie stosownego wniosku u dyrektora swojej placówki w tym roku mają czas do 3 marca br.

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 4 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 22 marca br.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2018-2021 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. W rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Nabór do klas I szkół podstawowych

4 marca 2024 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych.

– W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2017 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym tłumaczy Marta Kufel. – Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie, czyli urodzone w 2018 roku.

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Dziecko 6-letnie może także rozpocząć naukę w szkole w sytuacji, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

– 04-22.03.2024 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 25.03-12.04.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

– 15.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

– 16-19.04.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

– 24.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych  

– 04-22.03.2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 06-13.03.2024  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

– 14.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

– 20-19.03.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 12.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

– 15-16.04.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

– 17.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Zobacz także:

Rekrutacja do przedszkoli publicznych – najczęściej zadawane pytania

 

Rekrutacja do klas I – najczęściej zadawane pytania

Rozpoczęła się rekrutacja do klas sportowych

/Źródło: UM Szczecin/