W porcie w Świnoujściu powstanie nowy tor podejściowy

25 lipca, w Warszawie, podpisano pre-umowę na dofinansowania zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”. Oznacza to, że w porcie w Świnoujściu powstanie nowy tor podejściowy.

Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027 wynosi 2 mld 805 mln 77 tys. złotych.

Nowe podejście będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi. Podpisana dziś pre-umowa umożliwi budowę nowego toru podejściowego, głębokiego na 17 m, a więc umożliwiającego przyjmowanie największych kontenerowców, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie obsługiwać te jednostki – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Źródło: gov.pl

Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Czas realizacji robót budowlanych: lata 2027 – 2029. Ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 130 – 150 mln metrów sześciennych. Inwestycja jest elementem, uchwalonego przez Radę Ministrów w maju 2023 roku, programu wieloletniego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu” na lata 2023 – 2029.

Realizacja programu zapewni odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu. Program składa się z trzech powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych:
  • przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu;
  • budowy falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu;
  • zakupu pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście–Szczecin.

Całkowita wartość programu wynosi 10,26 mld zł. Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji programu wyniesie 7,46 mld zł.

Realizacja projektu pozwoli na:
  • bezpieczny transport wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu dla zwiększonej liczby statków o większych parametrach.
  • poprawę bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym.
  • większą przepustowość infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu – mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia kolejki statków na istniejącym torze podejściowym.

Program FEnIKS – największy krajowy program rozwojowy w UE

Budowa nowego toru podejściowego w porcie w Świnoujściu będzie sfinansowana w części ze środków unijnych – z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

FEnIKS to największy pod względem  alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (115 mld zł).

Jednym z głównych celów programu FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Planowane efekty: m.in. dokończenie podstawowej sieci drogowej, łączącej główne ośrodki gospodarcze kraju, a także rozwój alternatywnych wobec dróg gałęzi transportu (linie kolejowe, porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl