Polimery Police informują o możliwości wystąpienia zwiększonego poziomu hałasu w związku z pracami rozruchowymi

Police

10:13
Źródło: UM Police

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że w związku z trwającymi pracami rozruchowymi instalacji, w ciągu kolejnych tygodni, mieszkańcy Polic mogą odczuwać zwiększony poziom hałasu.

Uruchamiania poszczególnych obiektów produkcyjnych, mogą powodować pewną uciążliwość dla otoczenia. Po zakończeniu testów i rozpoczęciu normalnej eksploatacji Zakładu planowanej w czwartym kwartale 2023 r. poziom hałasu będzie zgodny z warunkami określonymi w prawomocnym pozwoleniu zintegrowanym.

Z analizy wyników obliczeń akustycznych przeprowadzonych na potrzeby wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, że eksploatacja instalacji Grupy Azoty Polyolefins S.A. przy założonych parametrach źródeł hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej są niższe od wartości dopuszczalnych. Można stwierdzić, że eksploatacja analizowanych instalacji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.

Wszelkie informacje o niedogodnościach dla mieszkańców związanych z procesem uruchamiania na stronie Spółki https://polyolefins.grupaazoty.com/

/Źródło: UM Police/