Termin zakończenia prac na Węźle Granitowa został przedłużony

Aktualnie na Węźle Granitowa trwają roboty brukarskie, budowa ekranów akustycznych oraz prace sieciowe. Jednocześnie – z uwagi na dodatkowe i nieprzewidziane roboty budowlane – termin zakończenia prac został przedłużony.

W minionych dniach na terenie inwestycji realizowano prace brukarskie wzdłuż ulicy Krygiera. Oprócz tego przeprowadzono roboty ziemne i rozbiórkowe w rejonie przyczółka mostu od strony Zdrojów. Zakończono także prace montażowe na kładce dla pieszych, a na wyspie centralnej skrzyżowania i w rejonie ulicy Ciasnej wykonano roboty teletechniczne.

Termin zakończenia prac na Węźle Granitowa został przedłużony
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Aktualizacja harmonogramu robót

Zmianie uległ harmonogram prac, a tym samym termin zakończenia inwestycji. Na aktualizację harmonogramu mają wpływ m.in.:

  • wydłużenie w czasie prac na ul. Granitowej;
  • dodatkowe prace sieciowe związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną;
  • prace związane z usunięciem awarii gazociągu na ul. Krygiera.

Miasto jest na etapie precyzowania szczegółów aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą. W związku z tym planowane zakończenie robót przewidziane jest na sierpień 2021 roku. Pełna przejezdność dla pojazdów będzie udostępniana etapowo.

Termin zakończenia prac na Węźle Granitowa został przedłużony
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Więcej o inwestycji 

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również:

  • budowę chodników i ścieżek rowerowych;
  • oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.
Termin zakończenia prac na Węźle Granitowa został przedłużony
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Termin zakończenia prac na Węźle Granitowa został przedłużony
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Koszt to ponad 112 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Termin zakończenia prac na Węźle Granitowa został przedłużony
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl