W sobotę tramwaj linii 6 wraca na Wyszyńskiego

W najbliższą sobotę na swoją stałą trasę wróci tramwaj linii 6. Ułatwienia wprowadzone zostaną także dla kierowców. Prace na ulicy Wyszyńskiego wchodzą w ostatnią fazę, a ich zakończenie planowane jest, zgodnie z umową, na koniec stycznia.

W związku z zakończeniem kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie, od 12.12.2020 wraca ruch tramwajowy w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  • linia 6 kursować będzie na stałej trasie według nowych rozkładów jazdy bez zmian częstotliwości,
  • likwidacja autobusowej komunikacji zastępczej – linia 806,
  • wraca stała lokalizacja przystanku „Wyszyńskiego” dla linii 70 i 526 w kierunku Dworca Głównego (na ul. Nabrzeże Wieleckie za skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego),
  • kursy wyjazdowe i zjazdowe linii 3 i 12 w relacji zajezdnia Golęcin <> Las Arkoński / Dworzec Niebuszewo – będą realizowane nową trasą, od ul. Firlika przez ul. Jana z Kolna – ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Wyszyńskiego,
  • kursy wyjazdowe i zjazdowe linii 8 w relacji zajezdnia Pogodno <> Gumieńce – będą ponownie realizowane przez ul. Dworcową,
  • przywrócono skomunikowania linii 5 z linią 6 z Gocławia.

W związku z wykończeniem prac w strefie okołoszynowej, planowany jest kolejny etap czasowej organizacji ruchu dla kierowców. Udrożniona zostanie możliwość skrętu w lewo z Mostu Długiego poprzez tzw. Ucho Sternickiego. W dalszym ciągu wyłączony będzie jeden pas do jazdy w kierunku Bramy Portowej.

Na jakim etapie są prace

Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” objął między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne.

Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.Roboty prowadzone są również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowywane są sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic.

Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowano dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy. Na torowisku zaś pojawiła się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego – Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl