Przebudowa dróg na Międzyodrzu dobiega końca

Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków dobiega końca. Wykonywane są oznakowania oraz prace wykończeniowe. Prace budowlane może nawet skończą się przed terminem.

Dlaczego przebudowa jest ważna?

Przebudowa na Międzyodrzu jest bardzo rozbudowaną inwestycją drogową, która poprawia dostępność transportową do portu w Szczecinie. Nowe jezdnie na ulicy Energetyków, dwa ronda, układ okolicznych ulic jest już przygotowany. Jednak z nowej infrastruktury będą korzystać nie tylko kierowcy. Inwestycja obejmuje również nowe chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej.

W wielu miejscach są ostatnie prace wykończeniowe. Jest coraz więcej oznakowania poziomego i pionowego. Wykonywany jest montaż wiat przystankowych, nawierzchnie ścieżek rowerowych. Inwestycja już się kończy i będzie zrealizowana przed czasem.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl