Zmiany w uchwałach parkingowych – ułatwienia dla kierowców

16.11.2022 roku Radni z Komisji Gospodarki Komunalnej zaakceptowali projekty uchwał korygujące regulaminy Strefy Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingów Niestrzeżonych i Strefy Zamieszkania Stare miasto. Zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla kierowców korzystających z miejskich płatnych parkingów w Szczecinie.

Nadchodzące zmiany

Projekty zakładają szereg ułatwień dla kierowców, którzy korzystają z miejskich płatnych parkingów w Szczecinie:

  • W regulaminie SPP wykreślono zapis uniemożliwiający pozytywne rozpatrzenie reklamacji w przypadku, jeśli kierowca wniesie opłatę za postój, ale zrobi niewielki błąd podczas wpisywania numeru rejestracyjnego w parkomacie
  • Dzięki projektom osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie będą mogły parkować także na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych oraz w Strefie Zamieszkania Stare Miasto na podstawie opłaty zryczałtowanej bądź stawki zerowej wniesionej za postój w SPP
  • Osoba, która pomyłkowo wniosła opłatę za postój na innym miejskim parkingu (np. zaparkowała w SPP, a wniosła opłatę za postój na PPN albo SZSM) zostanie obciążona opłatą dodatkową, która wynosi 50% opłaty dodatkowej z dnia jej naliczenia
  • Z regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto zniknie zapis zobowiązujący kierowcę do umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą samochodu. Podobnie jak w SPP i na PPN-ach nie będzie to już konieczne.

Doprecyzowano także punkt w regulaminach SZSM i PPN dotyczący postoju bez opłaty dłużej niż 24 godziny.

Zaakceptowane projekty uchwał znajdą się w programie najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 22 listopada. Zmiany z pewnością ułatwią kierowcom parkowanie na terenie miasta.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl