Prace przy budowie S11 Koszalin – Bobolice zaawansowane i coraz bliżej finału

Od 72 do 88 proc. wynosi zaawansowanie prac na 48-kilometrowym odcinku trasy. Najbliższe miesiące to wykonywanie warstwy ścieralnej – ostatniej warstwy nawierzchni i roboty wykończeniowe. W III kwartale tego roku planowane jest zakończenie prac. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Budowa S11 Koszalin – Bobolice podzielona jest na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzą różni wykonawcy. Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, wykonuje firma Budimex. Tu zaawansowanie prac jest największe i wynosi 88 proc. Odcinek Zegrze Pomorskie – Kłanino, o długości 19,3 km, buduje firma Mostostal, a zaawansowanie prac to 81 proc. Ostatni fragment, Kłanino – Bobolice o długości 11,6 km, wykonuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Tu zaawansowanie prac wynosi 72 proc. Kontrakty realizowane są w formule Projektuj i buduj, także wykonawcy odpowiadali również za opracowanie projektów budowlanych tych odcinków.

Źródło: GDDKiA Szczecin
Źródło: GDDKiA Szczecin

Zaawansowane roboty drogowe i mostowe

Źródło: GDDKiA Szczecin

Obecnie prace koncentrują się głównie na wykonaniu nawierzchni. Na wszystkich trzech odcinkach ułożono do tej pory łącznie 481 tysięcy ton mas bitumicznych, tym samym zaawansowanie prac w tym zakresie wynosi 73 proc. W najbliższych miesiącach prace będą koncentrowały się przede wszystkim na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni, a następnie realizacji prac wykończeniowych, takich jak oznakowanie. Sukcesywnie wykonywane są już elementy systemu zarządzania ruchem – bramownice, wysięgniki dla tablic i kanał technologiczny.

Prace przy budowie S11 Koszalin - Bobolice
Źródło: GDDKiA Szczecin

Mocno zaawansowane są również prace mostowe. Na odcinku Koszalin – Zegrze Pomorskie czynnych jest już sześć wiaduktów nad jezdniami drogi ekspresowej, kolejny wiadukt powinien zostać udostępniony w najbliższych tygodniach. Na odcinku Zegrze Pomorskie – Kłanino w najbliższym czasie planowane jest oddanie czterech wiaduktów nad jezdniami S11. Na odcinku Kłanino – Bobolice najbardziej wymagającym obiektem była estakada ES-39 o długości 326 m – najdłuższy obiekt na całej S11 Koszalin Bobolice. Prace konstrukcyjne dla tego obiektu zostały już zakończone i obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe.

Prace przy budowie S11 Koszalin - Bobolice
Źródło: GDDKiA Szczecin

Miejsca obsługi podróżnych

Droga S11 Koszalin – Bobolice powstaje wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, która zostanie udostępniona wraz z otwarciem drogi. Kilka kilometrów na południe od węzła Koszalin Zachód powstaje para Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Niekłonice. Jest tam przewidziana rezerwa pod budowę w przyszłości stacji paliw i restauracji, które zbuduje wyłoniony w przetargu dzierżawca MOP. Przed węzłem Kłanino od strony Koszalina powstaje para MOP Dargiń, na których będą parkingi i toalety (nie ma tam rezerwy dla stacji paliw i restauracji). Na wszystkich MOP-ach trwają obecnie prace wykończeniowe budynków toalet i budowa jezdni manewrowych i parkingów.

Prace przy budowie S11 Koszalin - Bobolice
Źródło: GDDKiA Szczecin

Przy węźle Bobolice powstaje obwód utrzymania drogi ekspresowej. Obecnie wykonywany jest budynek administracyjny i garażowy, będzie tam również magazyn soli.

Nowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11

Droga ekspresowa S11 w przyszłości połączy środkowy odcinek wybrzeża Bałtyku, przez Poznań, z Górnym Śląskiem. Koszalin – Bobolice to pierwszy budowany odcinek szlakowy S11. Wcześniej na tej trasie powstawały tylko obwodnice poszczególnych miejscowości. Nowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiega przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl