Ponad 50 zgłoszeń w konkursie na zagospodarowanie Placu Orła Białego

52 architektów i pracowni architektonicznych przesłało swoje propozycje dotyczące zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie. Urząd Miasta poinformował, że weryfikację formalną przeszło 49 projektów.

Przypomnijmy, że ten konkurs architektoniczny jest pierwszym w Szczecinie i jednym z niewielu w Polsce, w którym reprezentanci mieszkańców będą mogli zobaczyć projekty i przekazać swoje uwagi sędziom konkursowym jeszcze przed podjęciem decyzji.

Konkurs ma wyłonić najciekawszą koncepcję zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie, a także obszaru wyznaczonego Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

Naszym priorytetem jest by projekt uwzględniał potrzeby mieszkańców, a jednocześnie był kompromisem i spójną wizją tego miejsca – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca Prezydenta Szczecina. – Dlatego procedura konkursu przewiduje włączenie w obszar dyskusji jak najszerszego grona osób, które będą pełnić rolę doradczą na etapie wypracowywania werdyktu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 stycznia 2019 roku.

Miasto planuje wydać na inwestycję 12 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl