Plac Orła Białego zmieni się nie do poznania. Rusza konkurs architektoniczny

Jeden z najważniejszych placów w centrum Szczecina zyska wkrótce zupełnie nowe oblicze. Właśnie ruszył konkurs architektoniczny na jego zagospodarowanie. 

O starcie konkursu architektonicznego Urząd Miasta Szczecin poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Konkurs jest nietypowy, bo osoby reprezentujące mieszkańców (organizacje pozarządowe, rada osiedla i tzw. interesariusze) będą mogły zobaczyć nadesłane prace i przedstawić swoją opinię, jeszcze przed wyborem zwycięskiego projektu. Taka formuła zostanie zastosowana w Szczecinie po raz pierwszy.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie będą musiały wykonać i zaprezentować nie tylko koncepcję zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie, ale również obszaru wyznaczonego Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

Naszym priorytetem jest by projekt uwzględniał potrzeby mieszkańców, a jednocześnie był kompromisem i spójną wizją tego miejsca – mówił Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta. – Dlatego procedura konkursu przewiduje włączenie w obszar dyskusji jak najszerszego grona osób, które będą pełnić rolę doradczą na etapie wypracowywania werdyktu.

Konkurs dotyczy terenu, który został podzielony na trzy obszary:

Obszar A – teren Placu Orła Białego w Szczecinie

Obszar B – ograniczony Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką (obszar analizy skutków przyjętych rozwiązań projektowych dla terenu Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zmian projektowych)

Obszar C – obszar ulicy Tkackiej

Planowana inwestycja, której dotyczy uruchomiony dziś konkurs architektoniczny, będzie realizowana na obszarach A i C. Miasto planuje wydać na nią 12 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 stycznia 2019 roku.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 30 tys. zł (brutto) i  zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Laureat drugiego miejsca dostanie 15 tys. zł, a trzeciego 10 tys. zł. Przyznane zostaną również trzy wyróżnienia po 5 tys. zł.

Partnerem organizacyjnym i merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

Wnioski o dopuszczenie udziału w konkursie są przyjmowane do 14 września, do godz. 15.00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl