Niezbędnik wyborcy samorządowego: Co? Gdzie? Kiedy?

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy trzyczęściowy niezbędnik wyborcy samorządowego. Dziś prezentujemy najbardziej ogólną część poradnika. 

Kiedy są wybory?

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br. Ewentualna druga tura wyborów na wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast będzie miała miejsce 4 listopada br.

Gdzie znajduje się mój obwód wyborczy?

Wszelkie obwody wyborcze w województwie zachodniopomorskim znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Mieszkańcy Szczecina mogą również posłużyć się stroną Urzędu Miasta Szczecin.

W jakich godzinach otwarte są lokale wyborcze?

Od 7.00 do 21.00.

Czego dotyczą wybory?

W wyborach samorządowych będzie można zagłosować na kandydatów do rady gminy lub rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa, a także na wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Listy wyborcze

Automatycznie na listy wyborcze wpisywane są osoby zameldowane na pobyt stały. Osoby niezameldowane, zameldowane na czas określony lub osoby, które zgłosiły wyjazd stały za granicę, jeśli chcą zagłosować muszą złożyć wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta miasta nie później niż trzy dni przed wyborami samorządowymi. Dotyczy to również osób zameldowanych w innym mieście i obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących na stałe w Polsce, którzy chcieliby oddać głos w miejscowości, w której mieszkają. Od tego roku można to zrobić również drogą elektroniczną na stronie internetowej obywatel.gov.pl.

Jak sprawdzić czy nasze nazwisko znajduje się na liście wyborczej?

Pomiędzy dwudziestym a szóstym dniem przed wyborami należy udać się do Urzędu Miasta, gdzie można uzyskać informację na ten temat. W Szczecinie spis osób uprawnionych do głosowania jest udostępniony do wglądu w dwóch miejscach:

  1. Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 10 do 13) w godz. 7.30 – 16.00;
  2. Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla  39-40 w godz. 8.00 – 16.00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (dostępny na stanowiskach meldunkowych).

Jak głosować?

Liczy się tylko jeden znak „X” na karcie do głosowania. Postawienie kilku znaków „X” na jednej karcie do głosowania, dopisywanie wszelkiej treści itp. automatycznie unieważni głos.

Kto nie może głosować?

W wyborach samorządowych nie mogą głosować osoby pozbawione praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, pozbawione praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Zobacz także: