Nowy węzeł drogowy na autostradzie A6 przy granicy państwa

Nowy węzeł drogowy powstanie przy granicy polsko – niemieckiej, na zachód od MOP Kołbaskowo. W ramach inwestycji planowany jest nowy wiadukt, drogi dojazdowe oraz place do zawracania. Zatwierdzenie inwestycji przez Ministra Infrastruktury oznacza przyznanie finansowania na przygotowanie i realizację tej inwestycji.

W odległości 2,5 km przed granicą polsko-niemiecką znajduje się ostatni na autostradzie A6 węzeł drogowy – Kołbaskowo. Węzeł ten zostanie w przyszłości zastąpiony nowym węzłem – Szczecin Zachód, który będzie o kilometr dalej od granicy. Pierwszy węzeł po stronie niemieckiej znajduje się dopiero 9,5 km od granicy. Pojazdy nie mają żadnej możliwości zawrócenia na granicy państwa. Około 1 km przed granicą zlokalizowany jest MOP Kołbaskowo. Miejsce to jest wykorzystywane jest przez służby państwowe do działań kontrolnych, do czego jednak nie jest przystosowane. 

Głównym elementem nowej infrastruktury drogowej przy granicy w Kołbaskowie będzie nowy wiadukt drogowy z drogami dojazdowymi. Umożliwi to bezpieczne zawracanie przed samą granicą. Mają powstać również place do zawracania. Infrastruktura ta da również możliwość przygotowania miejsc do kontroli przez służby państwowe, takie jak Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Przetarg na opracowanie dokumentacji planowany jest jeszcze w tym roku. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2025 roku. ​

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl