Łasztownia będzie bardziej zielona!

Na ostatniej komisji budownictwa i mieszkalnictwa, pozytywnie zaopiniowano plan zagospodarowania dla Łasztowni. Radny, Przemysław Słowik, na swoim profilu na Facebooku podzielił się przyjętymi założeniami – Łasztownia będzie bardziej zielona!

W planie zwiększona ilość przestrzeni publicznych, bulwarów, placów oraz rozbudowanych układów alei pieszych. Jak zapewnia radny, Wyspa Grodzka zamieni się w nowy park i prawdziwie zieloną wyspę. Kolejny zielniak ma powstać od strony Parnicy wzdłuż Bulwaru Gdańskiego.

Co ważne, z planów wykreślono możliwość powstania kolejnego, wielkiego centrum handlowego. – podkreślił Przemysław Słowik.

Zieleń w nowym planie:

 • skwery i obsadzenia alejowe wzdłuż ul. Władysława IV oraz przed centrum usługowo-kongresowym
 • obowiązek obsadzenia drzewami we wskazanych terenach elementarnych
 • udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych
 • obowiązek realizacji zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego proporcjonalnie do liczby mieszkań
 • obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury

Co jeszcze ustalono?

W planie przyjęto również:

 • wprowadzenie linii tramwajowej most Kłodny – ul. Władysława IV,
 • 3 nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i 2 mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary;
 • wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego na północ od TZ;
 • więcej powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów
 • zwolnienie z bilansu parkingowego struktur zabytkowych, obniżone wskaźniki parkingowe
 • przedłużenie bulwaru pod Mostem Długim

Na szczęście nie zrobimy z Łasztowni drugiego Manhattanu, a nowa koncepcja bliższa jest hamburskiemu HafenCity. To może być nowe serce naszego miasta. – podsumował Przemysław Słowik.

 

Zobacz także:

Galeria handlowa na Łasztowni? Projekt MPZP wywołał zaniepokojenie radnych

Plan dla Łasztowni gotowy!

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl