Wieża widokowa na Świdwiu znów dostępna!

Wieża widokowa w rezerwacie przyrody Świdwie znów jest dostępna! W czerwcu 2019 r. z powodów technicznych wieża została zamknięta. Zaś ubiegłym roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadzono remont obiektu, z którego rozciąga się widok na Jezioro Świdwie.

Ze względu na walory edukacyjne edukacji i duże znaczenie w promocji ochrony przyrody w województwie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie podjęła wysiłki, by przywrócić wieży dawną świetność. Remont obiektu sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Szczecinie w ramach zadania „Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku strażnicy oraz obiektów małej architektury i elementów zagospodarowania terenu”. Odbiór końcowy prac nastąpił 29 grudnia 2022 r. Wartość realizacji umowy z WFOŚiGW wyniosła w sumie 704.222,40 zł.

Wieża widokowa na Świdwiu znów dostępna
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rezerwat przyrody Świdwie położony jest na terenie dwóch gmin: Dobra i Police. Jest to unikatowe miejsce w skali europejskiej – jeden z najciekawszych rezerwatów ornitologicznych w Europie. Rezerwat obejmuje ponad 890 ha jeziora Świdwie i podmokłe tereny wokół niego (bagniska, torfowiska niskie i trzcinowiska).

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Swoje lęgi odbywa tu około 100 gatunków ptaków. Spotkać w tym miejscu można żurawie, wodniki, bąki, kropiatki, zielonki, liczne na przelotach kaczki i gęsi różnych gatunków, a także ptaki szponiaste, takie jak błotniak stawowy. Na obszarze rezerwatu znajduje się również terytorium łowieckie bielika. Ponadto Świdwie jest ważnym żerowiskiem i miejscem odpoczynku dziesiątek tysięcy ptaków na trasie ich wędrówek pomiędzy północną Skandynawią, a basenem Morza Śródziemnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl