Plan dla Łasztowni gotowy!

Plan nowego zagospodarowania szczecińskiej Łasztowni jest już gotowy. Pojawi się więcej przestrzeni publicznych, bulwarów, placów i zieleni, a wielkopowierzchniowy obiekt handlowy zostanie zastąpiony przez śródmiejską zabudowę.

Plan na sukces? 

Teren, który obejmie nowe zagospodarowanie to ponad 174 hektary znajdujące się w centrum Szczecina. Po wielu intensywnych dyskusjach ostateczny kształt zagospodarowania jest gotowy do uchwalenia. Jego celem jest zapewnienie optymalnych warunków, które umożliwią transformację wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej. Wyspy mają zostać włączone do obszaru cenotwórczego miasta, a ich reurbanizacja ma odbyć się w zgodzie z poszanowaniem tradycji i portowego krajobrazu. Cały teren podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na wpis do rejestru zabytków.

W nowym planie znajdą się m.in. pomysły na utrzymanie, rozwój i umożliwienie kontynuacji funkcji produkcyjnych, składowych oraz magazynowych na terenach prowadzonej działalności. Zlikwidowana ma zostać możliwość lokalizacji obiektu handlowego, którego powierzchnia sięga powyżej 2 tys. metrów kwadratowych. Zamiast niego pojawi się śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna w miejscu Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”. Na terenach Łasztowni będzie jeszcze więcej zieleni na placach oraz bulwarach, a infrastruktura błękitno-zielona będzie od tej pory wymagana. Projekt zakłada również wprowadzenie nawierzchni miejsc parkingowych jako częściowo przepuszczalnych oraz wykreowanie frontów wodnych na podstawie inspiracji historyczną kompozycją spichlerzy Łasztowni.

Nowe elementy planu

Łasztownia będzie się charakteryzować większą przestrzenią pod postacią publiczną bulwarów, placów alejowych oraz większa zielenią. Pojawią się także dwa nowe parki z brzegiem naturalnym, skwery oraz obsadzenia alejowe wzdłuż ul. Władysława IV i przed centrum usługowo-kongresowym. Niektóre tereny będą musiały zostać obsadzone drzewami, a powierzchnia biologicznie czynna na wskazanych placach publicznych ma mieć minimum 50% udziału w terenie całej Łasztowni.

Rozrzedzona zostanie zabudowa na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, a wokół Morskiego Centrum Nauki pojawią się przestrzenie publiczne. Do wyspy będzie dojeżdżać także linia tramwajowa, wyznaczona zostanie Strefa Ruchu Uspokojonego na północ od Trasy Zamkowej z preferencją przestrzeni pieszych i pieszo-jezdnych.Generalnie planowana jest zasadnicza zmiana podejścia do zasad obsługi komunikacyjnej wyspy. Planowane są 3 nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i 2 mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto – Łasztownia.
Obniżone zostaną także wskaźniki parkingowe (śródmiejska wyspa dla pieszych, a nie dla samochodów). Zwiększone zostaną także możliwości funkcjonalne i inwestycyjne zabytkowego zespołu dawnej rzeźni miejskiej oraz istniejących struktur portowych.

Plan dla Łasztowni
Źródło: UM Szczecin

Zobacz także:

Dużo zieleni, likwidacja Trasy Zamkowej i relokacja portu. Oto zwycięska koncepcja Łasztowni

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl