Kto zrealizuje jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w Szczecinie?

Trzy firmy zgłosiły się w przetargu na budowę kolejnego etapu szczecińskiej trasy średnicowej i węzła Łękno.

O otwarciu ofert w przetargu poinformował Urząd Miasta Szczecin. Wszystkie trzy propozycje przekraczają zaplanowany przez Miasto budżet, który wynosi 116,58 mln zł brutto. Obecnie trwa analiza nadesłanych ofert.

Nazwa firmy Oferta cenowa (brutto)
Lider:
Roverpol Sp. z o.o.
ul. P. Gintrowskiego 30/221
02-697 Warszawa
Partner:
Rover Alcisa SA  C\Botanico Cavanilles, 28
46010 Walencja, Hiszpania
128.990.000,00 zł
BUDIMEX Spółka Akcyjna
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
163.193.371,63 zł
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
163.964.567,23 zł

Projekt obejmuje m.in. następujące prace:

 1. Budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku łącznic węzła;
 2. Przebudowa Al. Wojska Polskiego z budową skrzyżowania z wyspą centralną wraz z sygnalizacją świetlną;
 3. Przebudowa torowiska tramwajowego w Al. Wojska Polskiego, wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ul. Jasienicy;
 4. Przebudowa wlotu ul. Traugutta, ul. Zaleskiego;
 5. Przebudowa ul. Jasienicy, ul. Kochanowskiego;
 6. Przebudowa linii kolejowej 406 na długości 1,2km (zakończenie przebudowy przed wiaduktem w ciągu ul. Mickiewicza), wraz z peronami pod węzłem Łękno;
 7. Przebudowa przejazdu kolejowego w ul. Zaleskiego;
 8. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
 9. Budowa jednostronnej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), obustronnych ścieżek i chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego;
 10. Budowa parkingu rowerowego;
 11. Budowa ekranu akustycznego;
 12. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 13. Przebudowa kolidującego uzbrojenia;
 14. Wykonanie zieleni.

Wykonawca będzie miał 24 miesiące na realizację zadań w ramach inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy.

Projekt „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 73 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl