Dzięki zmodernizowanej DW 111 alternatywna trasa nad morze będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza

Zakończył się II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica. Realizacja zadania kosztowała ponad 26 mln zł i objęła 2,6-kilometrowe przejście przez Stepnicę. W sumie na modernizację trasy ważnej m.in. dla ruchu turystycznego przeznaczono ponad 140 mln zł.

Aktualny przebieg liczącej 43 km drogi wojewódzkiej nr 111 znajduje się w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie od stycznia 2015 r.  Wcześniej odcinek Recław – Stepnica był drogą powiatową, natomiast odcinek Stepnica-Modrzewie drogą wojewódzką nr 112. Koncepcja zmiany kategorii drogi powiatowej na wojewódzką, czyli odcinka Recław-Stepnica wynikała z konieczności uporządkowania całej sieci drogowej między Zalewem Szczecińskim, a przebudowaną drogą krajową nr 3, teraz drogą ekspresową S3.

Dziś DW nr 111  biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do S3 połączeniem nad morze.

Wzmożony ruch widać m.in. na dojeździe do Stepnicy i Stepniczki, gdzie działają dwa kluby żeglarskie i rozwijają się usługi turystyczne. Zmodernizowana DW 111 ma również znaczenie dla rozwoju stepnickiego portu. Przeładunki rosną tam z każdym rokiem (w latach 2018-20 zanotowano skok z 16,4 do 32,2 tys. ton). Lwia część ładunków trafia potem na drogi, które wymagają dostosowania do dużych obciążeń.

Przebudowa odcinka Recław – Stepnica została podzielona na dwa etapy. Pierwszy objął przejście przez Stepnicę, a drugi 23-kilometrowy odcinek szlakowy do Recławia – przypomina wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Zmodernizowana DW 111
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Obie przebudowy rozpoczęły się niemal w tym samym czasie.

Firma Budimex, która miała przebudować odcinek szlakowy, przejęła plac budowy 17 grudnia 2020 r., natomiast plac budowy w Stepnicy został przekazany wykonawcy – firmie Strabag – cztery miesiące później, 20 kwietnia 2021 r.

Przebudowa odcinka szlakowego zakończyła się w grudniu minionego roku. Przebudowa przejścia DW111 przez Stepnicę znacząco się wydłużyła z powodu konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań konserwatorskich odsłoniętej w trakcie prac ziemnych, starej, drewnianej konstrukcji drogi. Badania te objęły 950-metrowy odcinek drogi i trwały blisko pięć miesięcy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
W sierpniu tego roku zakończyła się procedura odbiorowa odcinka miejskiego, który ma łącznie 2,6 km długości.

Przebudowa objęła w Stepnicy ulice: Sikorskiego i Krzywoustego. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, między innymi konieczna była rozbiórka nieużytkowanego budynku starego kina. W przyszłości planowany jest w tym miejscu chodnik. Ujednolicenie szerokości pasa drogowego i wzmocnienie konstrukcji jezdni objęły praktycznie cały przebudowywany odcinek. W miejscowości powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, miejsca parkingowe i zatoki autobusowe. Przebudowano i zbudowano kanalizację deszczową, przepusty, sieć energetyczną, gazową i teletechniczną. Na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Religi powstało rondo.

Inwestycja była realizowana z finansowym wsparciem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jej wartość to ponad 26, 2 mln zł., z czego same roboty budowlane kosztowały ponad 24, 76 mln zł. Dofinansowanie unijne to 22, 1 mln zł.

Zmodernizowana DW 111
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W Stepnicy kończy się również remont trzeciego odcinka DW111. Jego zakres objął wymianę nawierzchni, remont chodników i odświeżenie balustrad na obiektach mostowych.  Zakończenie prac planowane jest 8 września.  Odcinek ten za kilka lat będzie również przebudowany.

Do tej pory dwa przebudowane w ramach RPO WZ odcinki: szlakowy Recław-Stepnica i przejście DW111 przez Stepnicę kosztowały łącznie blisko 141 mln zł,  z czego dofinansowanie unijne to prawie 118  mln zł.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl