Budimex zastąpi Energopol na budowie obwodnicy Przecławia i Warzymic

Przetarg na realizację pierwszego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. został rozstrzygnięty. Zwyciężyła firma Budimex S.A.. która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Budimex S.A. zaoferował wykonanie obwodnicy za kwotę 89,5 mln złotych. Pozostali wykonawcy będą mieli 10 dni na ewentualne odwołania. Następnie dokumentacja przetargu zostanie wysłana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Inwestycja powinna zostać zakończona w 2023 roku.
Wykonawca zanim przystąpi do prac budowlanych musi opracować brakujące projekty wykonawcze. Na wykonanie brakujących projektów będzie miał 5 miesięcy, natomiast roboty budowlane mają potrwać do 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

obwodnicy Przecławia i Warzymic
Fot. GDDKiA Szczecin

Podział obwodnicy na odcinki

Pierwotnie obwodnicę Przecławia i Warzymic miała zaprojektować i wybudować firma Energopol Szczecin. Wykonawca opracował dokumentację i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ponieważ prace budowlane nie zostały rozpoczęte,  GDDKiA odstąpiła od umowy z tą firmą w grudniu ubiegłego roku.

W międzyczasie zaszła konieczność dokonania zmian w pierwotnym projekcie w obszarze węzła Szczecin Zachód, co również miało związek z ujęciem w rządowym Programie budowy 100 obwodnic obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13. Spowodowało to podział inwestycji na dwa odcinki.

Odcinek 1 – od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne (długość 4,2 km) – przetarg jest w trakcie

Odcinek 2 – od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód (długość 2,3 km) – trwa aktualizacja dokumentacji projektowej (umowa podpisana w grudniu 2020 r.)

obwodnicy Przecławia i Warzymic
Fot. GDDKiA Szczecin

Obwodnica ominie Przecław i Warzymice  

Odcinek pierwszy obwodnicy będzie się rozpoczynał od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Na drodze powiatowej między Przecławiem a Ustowem powstanie węzeł drogowy Przecław. Droga na południe od miejscowości Przecław włączy się w obecny przebieg DK13. Ten fragment obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Przecław i Warzymice, dzięki czemu skończą się zatory drogowe na obecnym przebiegu DK13. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

/Źródło: GDDKiA Szczecin/