Spis nietoperzy w Puszczy Bukowej

W ramach Dekady Spisu Nietoperzy, przedstawiciele Nadleśnictwa Gryfino (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) wraz z członkami Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chiropterologicznego Mopek” oraz Szczecińskiego Stowarzyszenia PrzygodowegoZa Horyzont” liczyli, w dniach 16-17 stycznia 2021 roku, nietoperze hibernujące w wybranych zimowiskach Leśnego Kompleksu PromocyjnegoPuszcze Szczecińskie”.

Hibernacja, to stan, w którym nietoperze spędzają zimę, polegający na znacznemu spowolnieniu wszelkich procesów życiowych i obniżeniu temperatury ciała do temperatury otoczenia.

– W obiektach starej „Prochowni” położonej w Puszczy Bukowej na terenie Nadleśnictwa Gryfino stwierdzono występowanie przedstawicieli czterech gatunków (mopek zachodni, gacek brunatny, mroczek późny i nocek Natterera). Natomiast w powojskowych obiektach nazywanych zwyczajowo „Silosami” odnotowano nietoperze należące do pięciu gatunków (mopek zachodni, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy i karlik malutki). Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce objęte są ochroną prawną. Cieszy, zatem tak liczna ich obecność w puszczy – mówi Marcin Dziubak z Nadleśnictwa Gryfino.

Spis nietoperzy
Fot. Gacek brunatny Plecotus auritus. Marcin Dziubak (Nadleśnictwo Gryfino)

Nietoperze są jedynymi ssakami zdolnymi do aktywnego lotu. Ich skrzydła składają się z wydłużonych palców przedniej kończyny, przedramienia, ramienia oraz błony lotnej. Zdolność zwisania zawdzięczają specjalnym połączeniom blokowym między kośćmi, więzadłami i pazurami. Dzięki tej budowie pozycja zwisu nie wymaga żadnego wysiłku mięśni, a co za tym idzie nie powoduje utraty energii.

Spis nietoperzy
Fot. Nocek rudy Myotis daubentonii i nocek Natterera Myotis nattereri. Marcin Dziubak (Nadleśnictwo Gryfino)

Większość nietoperzy posiada wydatne uszy z wystającym płatem skórnym tzw. koziołkiem, ponieważ słuch jest ich podstawowym zmysłem przy orientacji w przestrzeni i zdobywaniu pokarmu. Wykorzystują w tym celu echolokację, polegającą na wysyłaniu przez nie ultradźwięków, które odbite od przeszkód czy zdobyczy wracają, jako echo do ucha, informując o świecie zewnętrznym.

Podstawowym pokarmem naszych krajowych nietoperzy są owady, na które polują w nocy. Większość nietoperzy ma bardzo małe oczy, albowiem organy te u gatunków posługujących się echolokacją ulegają uwstecznieniu. Doskonałe oczy mają tylko nietoperze niemające dobrze rozwiniętej zdolności echolokacji (np.rudawkowate).

Spis nietoperzy
Fot. Nocek rudy Myotis daubentonii. Marcin Dziubak (Nadleśnictwo Gryfino)

Nietoperze są małymi zwierzętami, masa ich mieści się w granicach 1,7 g (ryjkonos malutki Craseonycteris thonglongyai) do 1,6 kg (rudawka olbrzymia Pteropusgiganteus).

Rozpiętość skrzydeł tych największych dochodzi do 170 cm. Natomiast masa większości krajowych gatunków mieści się w granicach od 5 do 10 g, a rozpiętość skrzydeł od 20 do 40 cm.

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano materiały z broszury „Nietoperze Puszczy Bukowej”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl