Aż 12 firm zainteresowanych zaprojektowaniem nowego mostu nad Odrą Zachodnią!

16:01
mostu nad Odrą Zachodnią
Fot. UM Szczecin

Aż 12 firm zainteresowanych zaprojektowaniem nowego mostu nad Odrą Zachodnią. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie.

Planowana inwestycja na podstawie opracowanej analizy zakłada przebieg drogi stanowiącej połączenie ulicy Heyki poprzez wyspę Zieloną, nowy most przez rzekę Odrę oraz ulicę Zapadłą do skrzyżowania z ulicą Kolumba. Zgodnie z założeniami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu planowane połączenie ma być ulicą klasy „L” o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami oraz ścieżką rowerową. Most powinien spełniać wymagania IV klasy żeglownej. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dwanaście ofert wpłynęło w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym”.

Oferta nr 1

Egis Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Cena: 7 883 070,00 zł

Oferta nr 2

Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk
Cena: 6 346 800,00 zł brutto

Oferta nr 3

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
Cena: 4 988 000,00 zł brutto

Oferta nr 4

CertusVia Sp z o.o. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Cena: 7 343 100,00 zł

Oferta nr 5

YLE Inżynierowie Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 16/7, 02-495 Warszawa
Cena: 5 155 637,49 zł

Oferta nr 6

Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena: 2 988 900,00 zł brutto

Oferta nr 7

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cena: 8 849 676,80 zł brutto

Oferta nr 8

Voessing Polska Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz
Cena: 5 958 120,00 zł brutto

Oferta nr 9

Sweco Polska Sp. z o.o.  ul. Franklina Roosevelta 22 Sp. z o.o., 60-829 Poznań
Cena: 3 302 550,00 zł brutto

Oferta nr 10

Konsorcjum Firm:
OPTEM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz
DIM Pracowania Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski – Partner Konsorcjum ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk
Cena: 3 896 148,00 zł

Oferta nr 11

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZWA Sp. z o.o. Ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
Cena: 8 277 900,00 zł brutto

Oferta nr 12

Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk
Cena: 6 760 080,00 zł brutto

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 10 000 000,00 zł brutto. Oferty zostaną poddane analizie przez komisję przetargową.  Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zobacz także:

Nowy most zapewni dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną?

/Źródło: UM Szczecin/