Aleja Wojska Polskiego – wiadomości z budowy [zdjęcia]

Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego ulega zmianom. Budowana jest nowa jezdnia i chodniki. Do zakończenia prac zostało jeszcze trochę czasu, ale już można zobaczyć, jak będzie wyglądał śródmiejski fragment miasta. Między Placem Zgody a ul. Jagiellońską trwają prace przy układaniu kostki nowej jezdni. Część jest już ukończona. Realizowane są również podbudowy pod chodniki oraz płyty chodnikowe. Na pozostałych odcinkach prowadzone są przede wszystkim roboty sieciowe oraz prace mające na celu wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni.

ETAP I

Zawiera przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. W ramach tej inwestycji nastąpi również przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu, sygnalizacji świetlnych, stworzenie oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury, fontanny. Nastąpi również zmiana organizacji ruchu (wprowadzenie ruchu uspokojonego). Ważną częścią prac jest zagospodarowanie terenu (nasadzenia drzew i krzewów). Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów będzie „zielonym salonem”. Zostaną zasadzone drzewa reprezentacyjne, długowieczne i monumentalne ( na przykład kolumnowe platany oraz magnolie). Zostaną zrealizowane nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody oraz wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności będą zajmowały prawie kilometr nowej alei. Będą tutaj nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II

Zawiera wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie prac budowlanych. Będą one polegały na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Projekt będzie obejmował przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, aby wykonać na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Poza tym, etap II obejmuje przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Planuje się również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, wybudowanie ścieżek rowerowych, zlikwidowanie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów.

Czas trwania prac

Zgodnie z planem prace mają się zakończyć w III kwartale 2023 roku. Koszt prac to 80 728 637,11 zł brutto. Nadzór nad realizacją objęła spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin

Zobacz także:

Czy fiasko ekologów w sprawie drzew przy alei Wojska Polskiego?

Inwestycja, która odmieni Śródmieście Szczecina. Przetarg na przebudowę Alei Wojska Polskiego wkrótce [wizualizacje]

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl